Duurzame mobiliteit is een belangrijk onderdeel om onze klimaatdoelstellingen (zoals vervat binnen het VEKP) te behalen. We focussen ons in eerste instantie op de promotie van koolstofvrije deelmobiliteit. In het Lokaal Energie- en Klimaatpact zitten ook doelstellingen rond laadinfrastructuur en fietspaden, maar deze worden via andere kanalen ondersteund zoals via het Plan Kopenhagen en de projectoproepen voor laadinfrastructuur vanuit MOW).

Het is nu vaak moeilijk voor autodeelaanbieders om een economisch rendabel aanbod te creëren in minder verstedelijkte gebieden of in commercieel minder interessante stadswijken. Door de duurdere investeringskost en de nog steeds wat afwachtende houding van de Vlaming t.a.v. elektrisch rijden, is het businessmodel voor elektrisch autodelen nog uitdagender. Nochtans biedt zero-emissie autodelen een schoon en eenvoudig alternatief voor het privébezit van een wagen. Bovendien is het goedkoper en is er minder ruimte nodig om aan de vervoersbehoefte van de Vlaming te voldoen.

Doelstellingen

  • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)

 

 

 

 

 

  •  Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)

 

 

 

 

  • 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Wat is concreet subsidieerbaar?

Voorlopig wordt er, vanuit het Lokaal Energie- en Klimaatpact, enkel een ondersteuning voorzien voor het toenemend aantal toegangspunten en fossielvrije autodeelsystemen. 

De doelstellingen rond laadinfrastructuur en fietspaden, worden via andere kanalen ondersteund zoals via het Plan Kopenhagen en de projectoproepen voor laadinfrastructuur vanuit Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Financiële opvolging

Art. 6 BVR - De gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor de projecten waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-LEKP-2021.

Aanspreekpunten

De ondersteuners hieronder engageren zich tot op heden enkel voor LEKP 1.0. Ze werden wel opgeroepen om zich te engageren voor LEKP 2.0.