Korte uitleg

Denderstroom is een burgercoöperatie die investeert in hernieuwbare energie: in eerste instantie in middelgrote zonnepanelen-installaties met als doel de geproduceerde energie te verkopen aan de gebruiker van het gebouw. We hopen in de toekomst ook in windenergie te kunnen investeren.

 

Contactgegevens

Aanbod ondersteuner LEKP

Denderstroom zet zich als ondersteuner in op: 

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

  • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030.
  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m.2030 (+12.000 projecten in 2030)
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en
fietspaden;

  • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
  • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
  • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Concreet voorziet Denderstroom de volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over hernieuwbare energie en duurzaam energiegebruik met lokale besturen.
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake hernieuwbare energie productie en duurzame mobiliteit.
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende hernieuwbare energie productie, elektrische laadinfrastructuur, deelmobiliteit,...