Bij de VVSG staat het opkomen voor de belangen van de Vlaamse lokale besturen centraal. Dat vormt de kern van onze rol als belangenbehartiger. Jaarlijks behandelen we talloze Vlaamse, federale en Europese beleidsdossiers, die we aankaarten bij ministers, hun kabinetten, in het parlement en op administratieve niveaus. Via formele en informele contacten oefenen we invloed uit op het beleid en de besluitvorming op diverse bestuursniveaus.

Met behulp van onze expertise, ervaring en input van leden formuleren we heldere standpunten over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn voor lokale besturen. Deze standpunten dienen als leidraad bij het aankaarten van beleidsdossiers en het vertegenwoordigen van lokale belangen.

Deze standpunten dragen bij aan een constructieve dialoog met beleidsmakers en andere belanghebbenden, met als ultiem doel de positie van lokale besturen te versterken en bij te dragen aan een doeltreffend en efficiënt lokaal bestuur in Vlaanderen.

Hieronder volgt een overzicht van goedgekeurde standpunten door het Bestuursorgaan.