Bij de VVSG staat het opkomen voor de belangen van de Vlaamse lokale besturen centraal. Dat vormt de kern van onze rol als belangenbehartiger.
Elk jaar behandelen we vele tientallen Vlaamse, federale en Europese beleidsdossiers, die we aankaarten bij ministers en hun kabinet, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en informele contacten. Zo oefenen we invloed uit op het beleid en de besluitvorming op verschillende bestuursniveaus.

Op basis van onze expertise, ervaring en de input van onze leden formuleren we duidelijke standpunten over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn voor de lokale besturen. Deze standpunten vormen onze leidraad bij het aankaarten van beleidsdossiers en het vertegenwoordigen van de belangen van de lokale besturen.

Ze moeten bijdragen tot een constructieve dialoog met beleidsmakers en andere betrokken partijen, met als uiteindelijk doel om de positie van de lokale besturen te versterken en bij te dragen aan een effectief en efficiënt lokaal bestuur in Vlaanderen.

Hieronder vind je een overzicht van de standpunten die werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van VVSG.