Korte uitleg

De provincie Antwerpen ondersteunt al jaren de lokale besturen om een ambitieus klimaat- en energiebeleid te ontwikkelen. Ons provinciaal aanbod past binnen de vier werven van het Vlaams Klimaatpact. We combineren expertise, terreinkennis, ervaring. We geloven dat klimaatbeleid alleen maar kan slagen door samenwerking tussen verschillende partners en bestuursniveaus.

We stellen lokale klimaatplannen op, stellen data ter beschikking via provincies in cijfers en klimaatrapporten, werken energielandschappen uit, ondersteunen met energieadvies via kamp C, helpen bij onderhoud en aanleg van natuur via de bosgroepen en regionale landschappen, beheren en ondersteunen bij waterlopen en overstromingsgebieden, werken mee aan integraal waterbeheer, wateroverlast en droogte.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

De provincie Antwerpen zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concrete ondersteuning

Het volledige aanbod voor lokale besturen kan je vinden op de website van de provincie Antwerpen

1. Algemene ondersteuning

 • De provincie ondersteunt door middel van het opstellen van lokale klimaatplannen 2030 (mitigatie en adaptatie)
 • Om de inspanningen van klimaatplannen op te volgen maakt de provincie Antwerpen ook jaar via Provincies in cijfers een klimaatrapport op met heel wat klimaatcijfers.
 • De energiemakelaar begeleidt gemeenten bij het onderzoeken en uitwerken van lokale warmtenetten.
 • Regiowerking als aanspreekpunt voor lokale besturen organiseert netwerkmomenten en bijscholingen over klimaatgerelateerde onderwerpen.
 • DRP onderzoekt via energielandschappen het huidige en toekomstige energieprofiel van ons grondgebied en zoeken we naar manieren om gemeenten te ondersteunen in hun energietransitie.
 • DMN stelt diverse gidsen ter beschikking voor duurzame aankopen waaronder hout, bouw en bomen en struiken (ikv dit pact). Verder kunnen bestekken worden nagekeken.

2. Werf "Laten we een boom opzetten"

 • De aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen waaronder hagen,...

3. Werf "Verrijk je wijk"

4. Werf "Elke buurt deelt en duurzaam bereikbaar"

 • Dienst mobiliteit ondersteunt lokale besturen met advies en subsidies voor de aanleg van fietsinfrastructuur alsook mobiliteitsplannen

5. Werf "Water het nieuwe goud"

 • Dienst water beheert heel wat waterlopen en overstromingsgebieden en werkt daarmee aan problemen als wateroverlast en droogte. Ze adviseren lokale besturen over integraal waterbeleid.
 • Regionale landschappen en bosgroepen helpen bij aanleg en onderhoud van poelen.
 • Het PIME (Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie), MOS (Milieuzorg Op School) en de regionale landschappen ondersteunen scholen bij het ontharden en een meer natuurlijke aanleg van speelplaatsen.
 • Via het project Nature Smart Cities werken de provincie en Streekvereniging Zuidrand om groene infrastructuur te behouden en uit te breiden om zich te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering.