Korte uitleg

ZuidtrAnt-W is in oktober 2019 opgericht door tien coöperanten van de energiecoöperatie Zuidtrant om deel te kunnen nemen aan bv Warmte Verzilverd. Via deze vennootschap werken we samen met onze partners Ecopower en Kelvin Solutions om de overschot aan warmte uit industriële processen te oogsten om zo gebouwen te verwarmen en warm water te bieden.

ZuidtrAnt-W is net als ZuidtrAnt een energiecoöperatie, een initiatief van burgers die voor duurzame energieprojecten middelen bij elkaar brengen en beheren. Het gaat om energiebesparende projecten en investeringsprojecten rond hernieuwbare energie.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

ZuidtrAnt-W zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten.

  • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030.
  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030).
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen.

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

  • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)

Concreet voorziet ZuidtrAnt-W volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over hernieuwbare energie en warmte, collectieve renovaties, elektrische deelmobiliteit met lokale besturen.
  • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, licenties voor verhuur zonnedaken, besluit burgerparticipatie bij ontwikkelingen op grondgebied van hernieuwbare energie.
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake het realiseren van diverse acties om de doelstellingen van de burgemeestersconvenant te halen.
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende renovatiebegeleiding, hernieuwbare energie- en warmteprojecten, plaatsen van e-deelwagens op openbaar domein.
  • Alles ivm renovatiebegeleidingen, hernieuwbare energie- en warmte en e-deelmobiliteit op maat van een specifieke gemeente met specifieke vragen.