Korte uitleg

Haviland is een streekintercommunale voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. We ondersteunen de aangesloten lokale besturen bij de uitvoering van hun bestuurstaken. 

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Haviland zet zich in voor de ondersteuning van:

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening;

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030);
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet Haviland volgende ondersteuning: 

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over de vier werven met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzakede vier werven en algemene ondersteuning (vb projectfiche droogtemaatregelen, projectfiche trage wegen, projectfiche fietscirculatieplan)
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentenbetreffende:
  • Zonnepanelen op publieke gebouwen met burgerparticipatie
  • Autodelen
  • Laadpalen(in ontwikkeling)
  • Fietsleasing en fietsenberging
 • Het organiseren van private groepsaankopen voor deelnemende gemeenten betreffende:
  • Private laadpalen
  • Regenwatertonnen
 • Handhaving RO + sensibilisering m.b.t. wildgroei aanverhardingen in de voortuin.
 • Het ondersteunen van gemeenten bij het aanvragen van subsidies voor de uitvoering van klimaatprojecten.