Korte uitleg

Klimkracht is een groep geëngageerde burgers uit de regio Rotselaar, Haacht en hun aangrenzende gemeenten. Het is hun ambitie om actief bij te dragen aan een duurzame en klimaat neutrale samenleving.

Het potentieel van lokale duurzame energiebronnen (wind, zon en biomassa) is enorm, maar blijft onvoldoende ontgonnen in onze gemeente/regio. Klimkracht treedt op als accelerator voor de noodzakelijke energietransitie.

Klimkracht beschouwt de lokale besturen, organisaties en bedrijven als belangrijke partners en we willen bijdragen aan het waarmaken van hun klimaatdoelstellingen.

Contactgegevens 

 • website: www.klimkracht.be
 • contactpersoon: Johan Rosius
 • e-mail: johan.rosius@klimkracht.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Klimkracht zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwones tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (= 6.600 toegangspunten)
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Concreet voorziet klimkracht de volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling over het energie efficiënt maken van woningen met lokale besturen
 • Het organiseren en uitvoeren van info-avonden rond PV en batterijen, energiedelen, optimalisatie van het eigenverbruik van PV-installaties.
 • Het aanbieden van technische “quickscan’s” waarbij we het potentieel van PV-installaties bij particulieren in kaart brengen, burgers voorzien van een technische dimensionerning van een installatie, een duidelijke en objectieve terugverdien calculatie en een volledige ontzorging voor het realiseren van de PV-installatie.