Korte uitleg

Flux50 is de ledenorganisatie rond innovatie in energietransitie en energetische renovatie in Vlaanderen . Flux50 faciliteert sectoroverschrijdende samenwerking tussen energie-, IT- en bouwbedrijven om het concurrentievermogen van de Vlaamse slimme energie-industrie te versterken in de transitie naar koolstofarme systemen.
Om innovatieve en volledig geïntegreerde energieproducten en –diensten op de internationale markt te brengen, richt en coördineert Flux50 living labs in vijf ‘innovatorzones’:

- Energiehavens
- Microgrids
- Multi-energieoplossingen op wijkniveau
- Energiecloudplatforms
- Intelligente renovatie
 

Hiervoor brengt Flux50 relevante spelers uit het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid samen en biedt hen projectondersteuning, netwerkmogelijkheden en een platform voor kennisdeling.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Flux50 zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten.

  • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030
  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden

  • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)

Concreet voorziet Flux50 de volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over energietransitie en energetische renovaties met lokale besturen.
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake energietransitie en energetische renovaties.
  • Samenwerking met het Netwerk Klimaat in hun dienstverlening naar steden en gemeentes toe.