Korte uitleg

 

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is een privaat extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken. Ze streven naar een algemene energiebesparing bij de brede publieke sector. Dit doen ze enerzijds door de publieke diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met energie en de energiedata te centraliseren en anderzijds door efficiënter groene energie centraal aan te kopen en te leveren aan publieke diensten.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Het Vlaams EnergieBedrijf biedt ondersteuning voor een integrale aanpak van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening;

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030);
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

 

Concrete ondersteuning

Concreet voorziet VEB volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over energie-efficiëntie, vastgoedstrategie, aanbestedingsstrategieën (bv. energieprestatiecontracten), energiemarkt met lokale besturen
 • Het afroepen op raamcontracten voor energie-efficiëntiediensten bij VEB aankoopcentrale (afroepen via efficientie.veb.be)
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake vastgoedstrategie in het project SURE2050
 • Het ter beschikking stellen van vastgoed- en energiedata via Terra
 • De begeleiding van lokale besturen naar concrete energieprestatiecontracten