Korte uitleg

Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland voor Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. Interwaas is een hefboom voor deze Wase besturen. Ze versterkt de gemeenten en OCMW’s zowel in grondgebonden, persoonsgebonden als bestuurlijk - organisatorische materies.
De werking van Interwaas is gericht op projectontwikkeling (bedrijventerreinen, bouwgronden, woningen, appartementen en garages), belangenbehartiging en dienstverlening naar de gemeenten op het gebied van de Waaslandhaven, mobiliteit, ruimtelijke planning, publieke ruimte, sociale economie, milieu & duurzame ontwikkeling en cultuur.

Contactgegevens 

 • website: Home | Interwaas
 • telefoon: 035/00.47.30
 • e-mail: info@waaslandklimaatland.be 

Aanbod ondersteuner LEKP

Interwaas zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1: "Laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: Een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: Eén extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (= 6.600 toegangspunten)
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeed fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
 • per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

 

Concrete ondersteuning

Concreet zal Interwaas vanuit de werking Waasland Klimaatland de 11 Wase gemeenten ondersteunen door:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over de vier werven met lokale besturen. Jaarlijks worden er minstens 6 stuurgroepen Waasland Klimaatland georganiseerd waar het LEKP en de 4 werven aan bod zullen komen.
 • Samen met de gemeenten een regionaal mitigatieplan en bijhorende klimaatacties uit te werken.
 •  De verdere afwerking en concretisering van het regionale adaptatieplan in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten. Koppelkansen met Werf ‘Water is het nieuwe goud’ en Werf ‘Laten we een boom opzetten. Het project ‘Klimaatgezonde speelplaatsen en publieke pleinen ‘ is hier een concreet voorbeeld. Het mee uitwerken van een regionale energievisie energielandschap 2050 voor de regio (in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen). Koppelkansen met Werf ‘Verrijk je wijk’
 • Het opzetten van een regionaal platform op Futurproofed Cities waar de klimaat en energieacties in de regio worden bijgehouden en gecommuniceerd, en de resultaten gemeten.
 • Het verder uitrollen van het reeds bestaande elektrisch autodeelproject in de regio. Hierbij willen we eveneens op regionaal vlak elke vorm van deelmobiliteit verder stimuleren. Koppelkansen in kaart brengen met werf ‘Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar’
 • Het verder stimuleren van energiebesparende acties bij bedrijven door o.a. het project energiecoaching voor bedrijven. Koppelkansen met Werf ‘verrijk je wijk’
 • In nauw overleg met de gemeenten nieuwe regionale acties (mitigatie en adaptatie) te bepalen en uit te werken en koppelkansen met de 4 werven in kaart brengen.

Concreet zal Interwaas vanuit de werking Woonwijzer Waasland de gemeenten en hun burgers ondersteunen door:

 • Het aanbieden van advies en begeleiding bij premie-aanvragen, leveranciersvergelijking en -wissel, renovatie (in 2022 wordt een renovatiecoach aangeworven).… via het Woon-en energieloket Waasland.

 • Het aanbieden van begeleiding tijdens en na de aanvraagprocedure van de renteloze Vlaamse energielening Indien gemeenten een collectief renovatieproject wenst op te zetten, kan Woonwijzer Waasland daarbij ondersteunen.

Concreet zal Interwaas vanuit de cluster ruimte lokale besturen ondersteunen inzake hoppinpunten, opmaak verordeningen, opmaak RUP's en uitwerking van woonontwikkelingsprojecten