Korte uitleg

PajoPower, een duurzaam model

Ons economisch model stelt de mens centraal, niet de winst. Wij willen bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van het Pajottenland en de Zennevallei. Omdat we onze investeringen doen met inbreng van streekgenoten, die dan aandeelhouder worden, zorgen we er samen voor dat we de controle over die nieuwe toekomstbestendige infrastructuur en haar rendement bij ons – de burgers – houden. Naast ecologische en sociale duurzaamheid, levert dit model u economische duurzaamheid op. Voorwaarden voor een echte standvastige democratie.

PajoPower, een coöperatie

Een coöperatie, dat is een vereniging van natuurlijke en/of rechtspersonen die tot doel heeft om de gemeenschappelijke behoeften van de leden te bevredigen. De coöperatie PajoPower voert (economische) activiteiten uit, maar in tegenstelling tot een kapitaalsvennootschap worden die niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, wel om doelstellingen op ecologisch en maatschappelijk vlak te realiseren. Dat laatste wordt bij PajoPower nog extra benadrukt door haar ‘sociaal oogmerk’: een deel van onze winst zal steeds een maatschappelijk doel dienen.

Het coöperatief gedachtegoed rust op drie pijlers:

  • Er is een gemeenschappelijke behoefte en de leden van de coöperatie willen samenwerken om die te bevredigen
  • De coöperatie streeft niet naar winst,
  • Het beheer van de coöperatie gebeurt democratisch.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Pajopower zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen.

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

  • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)

Concreet voorziet Pajopower volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over mitigatie met lokale besturen.
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake energiedeling
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende windenergie, duurzame energiewinning en deelmobiliteit.