Korte uitleg

De oorspronkelijke Intercommunale Land van Aalst is naar aanleiding van het nieuwe decreet sinds 23 oktober 2003 opgesplitst in twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De milieuactiviteiten zijn ondergebracht in ILvA, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu. Het neemt de activiteiten op het vlak van afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking voor haar rekening. SOLVA is een dienstverlenend samenwerkingsverband dat vooral actief is op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. 

 

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

SOLVA zet zich in voor de ondersteuning van:

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening;

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030);
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet SOLVA de volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over klimaat via de organisatie van 3 regionetwerken klimaat & energie en 3 regionetwerken mobiliteit per jaar voor de Zuid-Oost-Vlaamse lokale besturen en tal van thema-specifieke overlegtafels.
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake hoppinpunten, opmaak reglement geveltuinen, opmaak verordening, opmaak RUP's, woonontwikkelingsprojecten ...
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende autodelen, hoppinpunten ...
 • Energiehuis SOLVA.
 • Adviseren en informeren met betrekking tot subsidies door subsidioloog + opmaak subsidiedossiers.
 • intergemeentelijke klimaatmedewerkers die worden ge-outsourced in verschillende gemeenten.
 • integemeentelijke adviseurs lokaal woon- en energiebeleid die worden ge-outsourced in verschillende gemeenten.
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen en verorderingen, ontwerpen van college- en gemeenteraadsbeslissingen, cijfermateriaal nulmetingen e.a., kant en klaar communicatiemateriaal, persartikels e.d.