Korte uitleg

De VVP is de belangenbehartiger van het provinciaal bestuursniveau. De VVP werkt gemeenschappelijke standpunten uit voor zaken die van direct of indirect gemeenschappelijk provinciaal belang zijn. Zij organiseert het gemeenschappelijk optreden van de provinciebesturen in hun contacten met de Vlaamse, Federale en Europese overheden. Daarnaast bouwt de VVP een netwerk uit met socio-, culturele- en economische organisaties. De VVP vormt tevens het platform voor samenwerking, tussen de 5 Vlaamse provinciebesturen, inzake het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, overleg, ervarings- en kennisuitwisseling, bundelen van deskundigheid,... 

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Vereniging Vlaamse Pronvicies zet zich in voor de ondersteuning van:

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening;

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030);
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet Vereniging Vlaamse Provincies volgende ondersteuning : 

De provinciebesturen zijn al jaren een sterke actor in het klimaat- en enrgieverhaal op lokaal niveau. De provincies hebben eigen klimaatplannen en werken over verschillende beleidsdomeinen heen aan klimaatneutraliteit en -bestendigheid. De gemeentebesturen zijn daarbij onze belangrijkste partners en doelgroep. Daarenboven stimuleerden de provinciebesturen de gemeenten actief om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen en een ambitieus lokaal energie- en klimaatbeleid uit te werken. 

Daarnaast geven de provinciebesturen ondersteuning bij de uitwerking van actieplannen, organiseren zij kennis- en uitwisselingsplatformen, bieden inhoudelijke expertise, maken klimaatrapporten enz. Via campagnes, subsidies, gebiedsgerichte projecten en een aanbod op maat, worden gemeenten ook ondersteund bij de concrete uitvoering van hun energie- en klimaatacties.

De sterkte van de provinciale werking zit in onze terreinkennis en expertise, de korte link met de gemeenten en een zeer brede werking over de beleidsdomeinen heen. De provinciebesturen kunnen doelgroepgerichte acties, (ruimtelijke) visies, plannen en energieprojecten integreren tot één dynamische wisselwerking. 

Provincie Antwerpen

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Limburg