Korte uitleg

De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar om klimaatneutraal te zijn tegen 2040. Als coördinator van het Burgemeestersconvenant ondersteunen we gemeenten actief bij het vormgeven en uitvoeren van hun lokaal klimaatbeleid. Zij staan er niet alleen voor. We schrijven momenteel samen met 43 gemeenten hun lokale energie- en klimaatplannen. Daarnaast bieden we een uitgebreide ondersteuning bij de uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid.

De vier werven van het Vlaamse Klimaatpact sluiten naadloos aan bij het reeds bestaande provinciale aanbod rond klimaat-, water-, natuur- en energiebeleid. Zie je als gemeente door het bos de bomen niet meer? Met dit overzicht vind je alvast de weg in het bestaand aanbod van onze provincie dat ondersteunend is voor de vier werven van het Klimaatpact

Contactgegevens 

 • website: www.vlaamsbrabant.be
 • contactpersoon: klimaatteam
 • e-mail: burgemeestersconvenant@vlaamsbrabant.be

Aanbod ondersteuner LEKP

De provincie Vlaams-Brabant zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (= 6.600 toegangspunten)
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen  m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet de provincie Vlaams-Brabant ondersteuning zoals aangegeven in de brochure "1001 ideeën voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant".