Korte uitleg

Vlinter is het samenwerkingsverband van de twaalf intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling en VVSG vzw. Vlinter wil zijn leden zo goed mogelijk informeren over alle aspecten van het beleid op vlak van streekontwikkeling en eveneens als gesprekspartner fungeren voor alle betrokken actoren. VLINTER werkt hiervoor samen met VVSG omdat we  intergemeentelijk samenwerkingsverbanden uitdrukkelijk zien als een verlengstuk van het lokaal bestuur.

Contactgegevens 

 • website: www.vlinter.be
 • contactpersoon: Karen Alderweireldt
 • telefoon: 02 211 56 40
 • e-mail: karen.alderweireldt@vlinter.be

 

Aanbod ondersteuner LEKP

Vlinter zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concreet voorziet Vlinter de volgende ondersteuning: 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling vormen de verlengstukken van lokale besturen en ondersteunen hen al vele jaren op zeer diverse beleidsdomeinen. De klimaat- en energieuitdagingen van lokale besturen zijn groot, waarbij een intergemeentelijke aanpak extra kansen biedt om stappen vooruit te zetten. De ondersteuning op vlak van energie en klimaat kent een breed palet aan mogelijkheden.

Streekintercommunales spelen katalysator van lokale energie en klimaatacties waarbij een platform geboden wordt aan lokale besturen om elkaar onderling te ontmoeten, voeden, stimuleren in hun klimaat- en energiebeleid. Ze ondersteunen en stimuleren lokale besturen bij de uitwerking van de Europese burgemeestersconvenant, werken regionale visies en acties uit waarin lokale besturen eenvoudig kunnen meestappen. Intergemeentelijk personeel kan ingezet worden in lokale besturen om hen op het terrein zo concreet mogelijk bij te staan. Velen van hen vormen een lokaal energiehuis, zijn actief in het uitwerken en ondersteunen van hopinpunten, deelmobiliteit, energiecoaches, renovatiecoaches, … Doordat ze op verschillende beleidsdomeinen actief zijn, wordt een integrale aanpak gegarandeerd waarbij automatisch linken gelegd worden naar andere beleidsdomeinen zoals wonen, bedrijventerreinen, ruimtelijke ordening, …

Vlinter zorgt ervoor dat ook deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling van elkaar kunnen leren en dat ze de ervaring en kennis de ze in hun werkingsgebied opdoen onderling delen.