Doelstelling

Doelstelling: "Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)"

Ter verduidelijking: Een toegangspunt is te interpreteren als toegang tot een deelwagen. Concreet kan dit zowel gaan over vaste standplaatsen als de aanwezigheid van een deelwagensysteem (kan ook free floating en peer-to-peer systemen zijn) in de omgeving. De doelstelling betreft ook multimodale deelsystemen.

Gemiddeld zou een toegangspunt leiden tot 2 deelwagens. Dit houdt m.a.w. in dat er tegen 2030 13.200 deelwagens zouden bijkomen t.o.v. 3.886 in 2020, wat een groei van 340% betekent. In overleg met de sector wordt momenteel bekeken hoe de groei, rekening houdend met variëteit van deelsystemen, kan opgevolgd worden.

 

Wat is concreet subsidieerbaar?

Autodelen.net maakte een inspiratiegids "Inzetten op koolstofvrije deelmobiliteit dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact" waar je al nodige informatie kan terugvinden.

Concreet komen volgende zaken in aanmerking voor een subsidiëring:

  • Aanbodcreatie: autodeelaanbieders die een eigen vloot uitbreiden of inzetten op de integratie van de gemeentelijke vloot. Bij de opstart of uitbreiding van een autodeelsysteem kan een degressieve afnamegarantie een interessante piste zijn.
  • Vraagaanwakkering: zichtbaarheid verhogen van de toegangspunten, kennis verhogen door informatiecampagnes, financiële tegemoetkomingen en kansentarieven, lokale ambassadeurs en burgerbudgetten, …
  • Flankerende maatregelen: beleidsvisie en autodeelactieplan, waaronder parkeermaatregelen waardoor de zichtbaarheid van toegangspunten tot deelmobiliteit verhoogt.

Laat je inspireren!

Steden, gemeenten, intercommunales,... ondernemen reeds heel wat acties rond (deel)mobiliteit. Laat je daarom inspireren door de acties van anderen.

In de praktijkendatabank van Netwerk Klimaat vind je een aantal voorbeelden. Heb jij een project waar je trots op bent? Laat het ons gerust weten.