Korte uitleg

Partago wil iedereen de kans bieden om proper te rijden. Duurzame mobiliteit moet gemakkelijk én bereikbaar zijn voor iedereen. Daarom investeert Partago énkel in elektrische, niet fossiele auto's. En stellen we die zeer laagdrempelig ter beschikking voor iedereen die af en toe een auto nodig heeft.

Partago is een coöperatie, waarbij elke gebruiker voor een klein stukje mede-eigenaar is door het aankopen van één deelbewijs. Zo krijg je als gebruiker inzicht en inspraak hoe Partago propere en gezonde mobiliteit moet realiseren. 

De missie van Partago is een leefbare omgeving helpen creëren. Dit doen we door samen elektrisch te rijden. Meer propere lucht, meer rust, meer plaats. Maar ook door meer hernieuwbare energie in onze auto's te krijgen. We willen zo snel mogelijk klimaatneutrale mobiliteit op grote schaal.
 

Contactgegevens 

  • website: www.partago.be
  • telefoon: 09 277 08 30
  • e-mail: info@partago.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Partago zet zich als ondersteuner in op:

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

  • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt18” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
  • Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten19)

 

Concreet voorziet Partago de volgende ondersteuning: 

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over coöperatief elektrisch autodelen met lokale besturen en laadinfrastructuur voor deelauto’s.
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake elektrisch autodelen en laadpalen.
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende coöperatief elektrisch autodelen en laadinfrastructuur voor deelauto’s.