Korte uitleg

Druifkracht wil als burgercoöperatie de energietransitie in de Druivenstreek (werkingsgebied: Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren) zelf waarmaken, daarbij alle burgers betrekken en ze laten delen in de energie en de voordelen.

Onze coöperatie wil ervoor zorgen dat er (veel) minder fossiele brandstoffen worden verbruikt in de Druivenstreek, op twee manieren. We streven ernaar om de energievoorziening in de Druivenstreek volledig om te vormen tot hernieuwbare energie. Daarbij willen we de energievoorziening decentraliseren door ervoor te zorgen dat de energiemarkt zoveel mogelijk in handen is van burgercoöperaties. Daarenboven beperkt Druifkracht zich niet tot energieopwekking: we stimuleren energiebesparing, sensibilisering en duurzaam energiegebruik.

We beschouwen de lokale besturen en organisaties van de Druivenstreek als belangrijke partners en we willen bijdragen aan het waarmaken van hun klimaatdoelstellingen. Druifkracht wil ervoor zorgen dat de energietransitie sociaal gedragen is en alle burgers ten goede komt. Daarom wordt een deel van de winst gebruikt voor sociale doelstellingen. Ook mensen die geen aandeel kunnen kopen van de coöperatie kunnen aldus voordeel hebben bij lokale energieopwekking.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Druifkracht zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

  • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

  • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
  • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)

 

Concreet voorziet Druifkracht de volgende ondersteuning: 

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over hernieuwbare energie, energiebesparing, elektrische deelmobiliteit en een integrale klimaatstrategie met lokale besturen
  • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, licenties voor verhuur zonnedaken, besluit burgerparticipatie bij ontwikkelingen op grondgebied van hernieuwbare energie
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake het realiseren van diverse acties om de doelstellingen van de burgemeestersconvenant te halen.
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende hernieuwbare energieproductie, renovatiebegeleiding, energiebesparing en energiedelen
  • Het ter beschikking stellen van haar expertise, haar naamsbekendheid en haar commerciële activiteiten voor een netwerk van lokale overheden, organisaties en ondernemingen ten behoeve van het Lokaal Energie- en klimaatpact