Korte uitleg

'Natuurbuur helpt lokale besturen bij hun klimaatdoelstellingen.'

Natuurbuur wil zoveel mogelijk burgers groene oplossingen laten toepassen in en om hun woning. Hiertoe biedt ze steden en gemeenten een kant-en-klare interactieve e-catalogus met groene oplossingen, dummy-proof uitgelegd voor je inwoners. De catalogus is uniek per gemeente of stad doordat ze wordt aangevuld met lokale premies, groepsaankopen en andere initiatieven. De catalogus wordt vervolgens als file gepubliceerd op een webpagina van de gemeente of stad. Zo vindt de burger in één oogopslag alle initiatieven passend in de werven W1 (vergroening), W2 (energie), W3 (mobiliteit) en W4 (regenwater) alsook alle premies, groepsaankopen en acties die het lokale bestuur voor hem in petto heeft. 

Het initiatief van Natuurbuur past in de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact waarvoor lokale besturen financiële steun krijgen van de Vlaamse regering. Wil je mee instappen in de e-catalogus van Natuurbuur? Stuur dan een e-mail naar info@natuurbuur.be.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Natuurbuur zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 “laten we een boom opzetten": vergroening

  • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
  • Doelstelling: 1/2e meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 "verrijk je wijk": energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten

  • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

  • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)

Werf 4 “Water is het nieuwe goud": ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

  • Doelstelling: 1m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding)
  • Doelstelling: per inwoner 1m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet Natuurbuur volgende ondersteuning

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over groene maatregelen met lokale besturen
  • Het ter beschikking stellen van de begeleiding van lokale besturen inzake het aanzetten van de burgers tot het toepassen van groene maatregelen
  • Aanbieden van een dummy-proof catalogus met groene maatregelen die burgers kunnen raadplegen