Korte uitleg

Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, ontwikkelt en verleent IGEMO diensten voor een veelheid aan beleidsdomeinen waaronden klimaat.

IGEMO groeit mee met haar lokale besturen, in functie van hun huidige en toekomstige behoeften.

De laatste jaren groeide IGEMO uit tot het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’. Uitdagingen en ambities van bovenlokaal belang worden binnen een interbestuurlijke context aangepakt. Als motor en brandstof voor de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden binnen Rivierenland.

Contactgegevens 

 • Website: www.igemo.be
 • Contactpersoon: Ivan Van Elst
 • Telefoonnummer: +32 15.79.82.14
 • e-mail: ivan.vanelst@igemo.be

Aanbod ondersteuner LEKP 2.0

IGEMO zet zich in voor de ondersteuning van:

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening;

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030 waarvan 25 fossielvrije renovaties
 • Doelstelling: 50 per 1000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak (met eenfocus op de verduurzaming van de warmtevraag en de synergie tussen de vier werven) voor einde 2024.
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal  geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1,5 (semi-) publieke laadequivalenten tegen 2030 (=99.000 laadpunten (CPE))
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet IGEMO volgende ondersteuning : 

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over alle werven heen met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen
 • Het ter beschikking stellenv an begeleiding van de lokale besturen inzake alle werven
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst op vraag van deelnemende gemeentes betreffende alle werven