Korte uitleg

NAVITAS Energie CVSO is een burgercoöperatie actief in het Demerbekken in het oosten van Vlaams-Brabant en een gedeelte van Limburg.

Concreet werken we aan projecten om zonnepanelen op openbare gebouwen te leggen, aan een waterkracht mcentrale op de Demer en windmolens in onze streek die in handen komen van de burgers.

Zodat de burgers zelf alle voordelen uit hernieuwbare energie halen. Door lokaal te handelen. Door minder energie te verbruiken. Door inspraak. Door de overschotten te investeren in lokale gemeenschapsprojecten.

We werken samen met gemeentebesturen, lokale overheden, organisaties en iedereen die zich wil inzetten om de omschakeling naar hernieuwbare energie te versnellen.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

De provincie Antwerpen zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
 • Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

 

Concreet voorziet Navitas volgende ondersteuning: 

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over hernieuwbare energie met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, licenties voor hernieuwbare energieprojecten
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake hernieuwbare energie
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende hernieuwbare energie
 • voorstudies voor hernieuwbare energie