ECoOB ontzorgt scholen, bedrijven, non-profit en de publieke sector voor productie van energie uit de zon, warmte of wind: een technisch perfect dossier, sluitende overeenkomsten, 100% ECoOB financiering van de installatie (plaatsing, onderhoud en verzekering). De klant kan zich intussen concentreren op zijn kerntaken, terwijl ECoOB de installatie exploiteert. De klant geniet gedurende deze periode een voordelige én voorspelbare stroomprijs, daarna wordt de installatie gratis overgedragen aan de eigenaar. Ook gerelateerde technieken komen aan bod: batterijen, laadpalen, warmtepompen,... 

ECoOB  zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 "elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar": elektrische deelwagens, laadupnten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1000 inwoners 1 "toegangspunt" voor een (koolstofvijr) deelsysteem tegen 2030 (= 6600 toegangspunten):
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=6600 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner van 2021 t.e.m. 2030.

Aanbod ondersteuner LEKP

Concreet voorziet ECoOB de volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over zonnepaneel installaties, batterijopslag, energie-optimalisatie voor burgers, energetische scans rond zonnepanelen, accumulatiekachels, stookoliescans i.s.m. lokale besturen.
 • Het ter beschikkingstellen van begeleiding van de lokale besturen inzake burgerparticipatie in duurzame lokale energieprojecten. 
 • Het ontzorgen van lokale besturen voor de financiering, installatie, onderhoud, uitbating en verzekering van PV-installatie op gemeentelijke infrastructuur (daken, parkings, gronden,...)
 • Het adviseren van lokale besturen in de regio Oost-Brabant m.b.t. het duurzaam ontwikkelen van nieuwe wijken/te renoveren wijken op energetisch vlak.
 • Het uitwerken van duurzame deelauto systemen (elektrische auto's en laadpalen).

ECoOB organiseert sinds de start van LEKP

 • als burgerenergiecoöperatie en ESCO (derde partijfinanciering, volledige ontzorging, participatie burgers) hernieuwbare energieprojecten (PV) in heel wat gemeenten/steden: Haacht, Holsbeek, Kortenberg, Rotselaar… wordt vervolgd.
 • in Leuven in opdracht van en samen met het Energieloket van de stad meer dan 600 infosessies en “Technische energiescans aan huis” voor energieadviezen voor de plaatsing van zonnepanelen, (duurzame) verwarming, laadpalen, batterijen. In opdracht van de gemeente Bierbeek organiseert  ECoOB ook infosessies en adviezen voor plaatsing van zonnepanelen. Voor zonnepanelen is er ook aansluitend hierop een samenaankoop van zonnepanelen in Leuven en Bierbeek. Uitbreiding naar andere gemeenten zal waarschijnlijk volgen.