Korte uitleg

Klimaan ontstond eerst als vzw vanuit een grote groep geëngageerde burgers uit Mechelen en omgeving. Het doel is om in en rond Mechelen een klimaatneutrale en duurzame samenleving opbouwen.

In 2019 werd dan de coöperatieve vennootschap Klimaan CVSO opgericht. De coöperatie  zal investeringsprojecten realiseren voor en door burgers.

Energie is onze eerste focus. We spitsen ons toe op projecten rond hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing, groene warmte en elektrische deelmobiliteit. Op langere termijn hopen we ook projecten te realiseren rond de zogenaamde “commons” grond, grondstoffen, lucht en water, waarrond we werken in de grotere burgerbeweging Klimaan.

 

Contactgegevens 

 • website: coop.klimaan.be
 • contactpersoon: Steven Laurijssen
 • e-mail: coop@klimaan.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Klimaan cvso zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
 • Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)

 

Concreet voorziet Klimaan de volgende ondersteuning: 

 • Het realiseren van hernieuwbare energieprojecten, energiebesparingsprojecten en uitrollen van elektrische deelmobiliteit met burgerparticipatie, en vooral het betrekken van uw burgers daarbij.
 • Het verstrekken van adviezen aan en het organiseren van infomomenten voor burgers en KMO’s die een eigen PV-installatie willen plaatsen of willen benoveren.
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake het realiseren van diverse acties om de doelstellingen van de burgemeestersconvenant te halen.