Korte uitleg

REScoop.Vlaanderen is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie.

Een REScoop (Renewable Energy Sources cooperative) is een burgerinitiatief dat de omgevingsenergie (zon-wind-water-biomassa-aardwarmte) wil oogsten voor eigen gebruik, gebaseerd op het rechtstreeks participatiemodel en de internationale coöperatieve principes.

Als coöperant heb je een dubbele relatie met je REScoop : als aandeelhouder van de coöperatie en als gebruiker van de geproduceerde goederen en diensten.

REScoops zijn waardegedreven in plaats van winstgedreven, de gebruikersmeerwaarde primeert boven de aandeelhoudersmeerwaarde. Mede-eigenaarschap, democratische controle en dienstverlening aan de coöperanten staan daarbij centraal. Je kan deze eigenschappen op interactieve wijze verkennen voor jezelf, je organisatie of een groep mensen via de e-learining tool ICA-Kompas 

Contactgegevens 

 • website: www.rescoopv.be
 • contactpersoon: Sophie Loots 
 • e-mail: info@rescoopv.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Rescoop Vlaanderen zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten.

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030.
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030).
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen.

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)

Concreet voorziet Rescoop Vlaanderen volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over hernieuwbare energie en warmte, collectieve renovaties, elektrische deelmobiliteit met lokale besturen.
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, licenties voor verhuur zonnedaken, besluit burgerparticipatie bij ontwikkelingen op grondgebied van hernieuwbare energie.
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake het realiseren van diverse acties om de doelstellingen van de burgemeestersconvenant te halen.
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende renovatiebegeleiding, hernieuwbare energie- en warmteprojecten, plaatsen van e-deelwagens op openbaar domein.
 • Alles ivm renovatiebegeleidingen, hernieuwbare energie- en warmte en e-deelmobiliteit op maat van een specifieke gemeente met specifieke vragen.