Korte uitleg

REScoop.Vlaanderen is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie.

Een REScoop (Renewable Energy Sources cooperative) is een burgerinitiatief dat de omgevingsenergie (zon-wind-water-biomassa-aardwarmte) wil oogsten voor eigen gebruik, gebaseerd op het rechtstreeks participatiemodel en de internationale coöperatieve principes.

Als coöperant heb je een dubbele relatie met je REScoop : als aandeelhouder van de coöperatie en als gebruiker van de geproduceerde goederen en diensten.

REScoops zijn waardegedreven in plaats van winstgedreven, de gebruikersmeerwaarde primeert boven de aandeelhoudersmeerwaarde. Mede-eigenaarschap, democratische controle en dienstverlening aan de coöperanten staan daarbij centraal. Je kan deze eigenschappen op interactieve wijze verkennen voor jezelf, je organisatie of een groep mensen via de e-learining tool ICA-Kompas 

Contactgegevens 

 • website: www.rescoopv.be
 • contactpersoon: Sophie Loots 
 • e-mail: info@rescoopv.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Rescoop Vlaanderen zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten.

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000
  wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030 waarvan 25 fossielvrije renovaties
 • Doelstelling: 50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel
  ter bespreking van een wijkgerichte aanpak (met een focus op de verduurzaming van
  de warmtevraag en de synergie tussen de vier werven) voor einde 2024.
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners
  tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW
  vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem
  tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1,5 (semi-) publieke laadequivalenten tegen 2030
  (=99.000 laadpunten (CPE))
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf
  2021 t.e.m. 2030

Concreet voorziet Rescoop Vlaanderen volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over energiegemeenschappen & energiedelen met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, licenties voor energiedelen .
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake energiegemeenschappen
 • Aanreiken van modellen om energiedelen te bevorderen in appartementsgebouwen en kantoorgebouwen