Korte uitleg

Interleuven is een 'Intergemeentelijke dienstverlenende Vereniging', die haar vennoten en partners ondersteunt bij taken en projecten in diverse domeinen: ondernemen (bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen), wonen (woonprojecten), gebouwen en infrastructuur (ontwerp en realisatie), slimme regio (GIS, regionaal digitaal loket kinderopvang, informatieveiligheid), omgeving (ro, milieu, mobiliteit, handhaving en onroerend erfgoed) en bestuurlijke werking (preventie en welzijn van werknemers, noodplanning en regionale samenwerking). Interleuven beheert momenteel ook het intergemeentelijk trainingscentrum Goetsenhoven voor de politiediensten. We zullen ook sterk inzetten op technologische innovatie.

Contactgegevens 

 • website: www.interleuven.be
 • contactpersoon: Geert Keldermans
 • telefoon: 016 28 42 75
 • e-mail: geert.keldermans@interleuven.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Interleuven zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
 • Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concrete ondersteuning

Interleuven voorziet een ruim ondersteunend aanbod bij alle werven: 

1. Algemene ondersteuning

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over de 4 werven met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, sjablonen, …
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake de ontwikkeling, opstart, uitvoering en monitoring van projecten, die kaderen in de 4 werven. Onder meer de projecten ‘vergroeningscoach’ en ‘hard tegen verharding’ zorgen voor effectieve realisaties op het terrein
 • Als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant nemen we de rol op om algemene klimaatondersteuning, gaande van de opmaak van klimaatactieplannen (SECAP) met participatie tot de uitvoering ervan, aan te bieden aan onze lokale besturen
 • Het ondersteunen van de gemeenten bij de zoektocht naar en invulling geven aan de subsidieoproepen van diverse instanties wat betreft klimaatprojecten
 • Het organiseren van samenaankopen voor de deelnemende gemeenten rond oa thermografische luchtfoto’s en scans

 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende: fietsleasing gemeentepersoneel, gedeelde elektrische mobiliteit, geveltuinen, zonnepanelen op publieke gebouwen met burgerparticipatie (“burgerenergie”),...

 • Handhaving ruimtelijke ordening en milieu met onder meer controle op de bronbemalingen, kapvergunningen,…

 • Ruimtelijke ordening: Ondersteuning vergunningenbeleid (projectbespreking bouwheren en –promotoren: ontharding, vergroening, deelmobiliteit, fietsvoorzieningen, gebruik van zonnepanelen, enz …) en planningsluik: opmaak stedenbouwkundige verordeningen

 • Bedrijventerreinen: nieuwe ontwikkeling Keiberg-Vossem (Tervuren): o.a. begeleiding van de bedrijven in energie-efficiëntie, collectief inzetten op opwekking/verbruik van lokale hernieuwbare energie en lokaal warmtenet, faciliteren van elektrificatie wagenpark, proeftuin droogte - collectief hergebruik/infiltratie van hemelwater,…. De inzichten uit deze ontwikkeling kunnen worden ingezet in andere (reconversie)projecten / bestaande situaties.

 • Researchpark Haasrode: Interleuven ondersteunt mee de werkgroepen van de bedrijventerreinvereniging rond biodiversiteit, mobiliteit of energie. De opgedane kennis kan ingezet worden bij lokale besturen of andere bedrijventerreinverenigingen.

2. Werf "Laten we een boom opzetten"

 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende oa geveltuinen

3. Werf "Verrijk je wijk"

 • Het organiseren van samenaankopen voor de deelnemende gemeenten rond: regenwatertonnen,   thermografische luchtfoto’s en scans
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende oa zonnepanelen op publieke gebouwen met burgerparticipatie (“burgerenergie”),...
 • Gebouwen & Infrastructuur: van ontwerp over aanbesteding naar opvolging van energiezuinige nieuwbouw of renovatie van overheidsgebouwen

 • Onderzoek naar het inzetten op een energiegemeenschap.

4. Werf "Elke buurt deelt en duurzaam bereikbaar"

 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende oa fietsleasing gemeentepersoneel en gedeelde elektrische mobiliteit
 • Ondersteuning bieden aan IGEMO als aankoopcentrale duurzame voertuigen en zorgen voor communicatie naar onze lokale besturen
 • GIS (samen met andere diensten): van opmaak tot en met realisatie van de trage wegenplannen
 • Mobiliteit en gebouwen & infrastructuur: maken van Hoppin-/Mobipunten

5. Werf "Water het nieuwe goud"

 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake de ontwikkeling, opstart, uitvoering en monitoring van projecten, die kaderen in de 4 werven. Onder meer de projecten ‘vergroeningscoach’ en ‘hard tegen verharding’ zorgen voor effectieve realisaties op het terrein
 • Het organiseren van samenaankopen voor de deelnemende gemeenten rond oa regenwatertonnen
 • Gebouwen & Infrastructuur: onthardingsprojecten op openbaar domein;


 •