Korte uitleg

Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei wil samen met de gemeenten, haar inwoners en lokale organisaties inzetten op het verminderen van CO2 om zo de omslag te realiseren naar een klimaatneutrale samenleving.

Contactgegevens 

 • website: www.klimaatpunt.be
 • contactpersoon: Reindert De Schrijver
 • telefoon: 0497/412.215
 • e-mail: info@klimaatpunt.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Klimaatpunt zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (= 6.600 toegangspunten)

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet klimaatpunt de volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een infomoment of matchmaking over collectieve renovatie, (coöperatieve) HE en/of energiegemeenschappen (werf 2), deelmobiliteit (werf 3) of hemelwateropvang (werf 4) met lokale besturen.
 • Het ter beschikking stellen van samenwerkingsovereenkomsten mbt (collectieve) energetische renovaties, warmtescans, autodelen, zonnepanelen via coöperatieve derde partijfinanciering, as-a-service-concepten.
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake collectieve renovatie, mobipunten/deelmobiliteit, oprichting van energiegemeenschappen, installatie van een wijkbatterij, groepsaankoop zonnepanelen, isolatie, ramen, e-bikes en onder- en bovengrondse regenwatertonnen/-putten.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende deelmobiliteit en coöperatieve zonnepanelen.
 • Begeleiding van de lokale besturen voor het uitwerken van concrete dossiers binnen bovengenoemde werven
 • Zo veel mogelijk, waar relevant, regionaal en integraal samenwerken met o.a. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en andere streekorganisaties.
 • Het LEKP mee promoten binnen ons netwerk en bestuursorganen.
 • Draagvlak helpen vergroten bij de inwoners