Korte uitleg

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Hun doel is de transitie naar een duurzame wereld versnellen. Ze verkleinen het innovatierisico voor bedrijven en versterken het economische en maatschappelijke weefsel van Vlaanderen met interdisciplinair onderzoek en grootschalige proefinstallaties.

Contactgegevens 

 • website: www.vito.be
 • contactpersoon: Pieter Van Den Steen
 • telefoon: +32 14 33 51 41
 • e-mail: pieter.vandensteen@vito.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Vito zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
 • Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)
 • Doelstelling: 1m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwtaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concrete ondersteuning

Concreet voorziet Vito volgende ondersteuning in het kader van de onderzoeksthema's duurzaam materialenbeheer, -landgebruik, en duurzame energiein de bebouwde energie.

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over hernieuwbare energie met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, licenties voor hernieuwbare energieprojecten
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake hernieuwbare energie
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes