Korte uitleg

De Provincie Oost-Vlaanderen wil klimaatgezond zijn in 2040 en ondersteunt al jaren de 60 lokale besturen om een ambitieus klimaat- en energiebeleid te ontwikkelen. Ons provinciaal aanbod sluit naadloos aan bij de vier werven van het Vlaams Klimaatpact. We combineren expertise, terreinkennis, ervaring. We geloven dat klimaatbeleid alleen maar kan slagen door samenwerkingtussen verschillende partners en bestuursniveaus. 

We doen dit onder meer via de opmaak van lokale en regionale klimaatplannen, via het uitgebreide aanbod in het omgevingscontract, via talrijke subsidies, via de creatie van energielandschappen, via de inspirerende netwerkmomenten Burgemeesterconvenant, via samenwerking in gebiedsgerichte projecten, enz... Onze teams staan constant in verbinding met de lokale besturen voor begeleiding en advies op maat. 

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Provincie Oost-Vlaanderen zet zich als ondersteuner in op de vier werven van het LEKP. Klik op één van onderstaande pictogrammen voor een overzicht van het aanbod per werf.

Activiteiten