Korte uitleg

Campina Energie is een jonge Kempische erkende burgercoöperatie, een initiatief van burgers om geld samen te brengen dat geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie projecten met verschillende technologieën zoals zonnepanelen, windturbines  en warmte. Voor zonnepaneelprojecten gaan we uit van onze eigen expertise, voor wind en warmte werken we samen met andere ontwikkelaars

Bovendien ondersteunt Campina Energie de burgers bij hun energiebesparing door onafhankelijk advies te geven over zonnepanelen, batterijen en renovaties.

Op die manier wil Campina Energie heel actief een steentje bijdragen in de CO2 reductie  en het fossielvrij maken van de Kempen (met focus op de IOK regio)

De diverse projecten worden volledig gefinancierd door de vennoten, die op hun beurt een dividend uitgekeerd krijgen indien het financieel mogelijk is.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Campina Energie zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

  • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

  • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten)
  • Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)

 

Concreet voorziet Campina Energie de volgende ondersteuning: 

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over renovaties en zonnepanelen voor particulieren, grote zonnepaneelprojecten, warmteprojecten in 3e partijfinanciering, duurzame mobiliteit met lokale besturen
  • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, licenties voor besluiten voor burgerparticipatie bij ontwikkelingen op het grondgebied van hernieuwbare energie
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding bij de lokale besturen voor lokale energiegemeenschappen
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes voor renovaties en hernieuwbare energieprojecten met burgerparticipatie