Inspiratie: mogelijke SDG-acties per beleidsdomein

SDG-fiches per beleidsdomein

De Agenda 2030 is een integrale agenda, die draagvlak en actie veronderstelt vanuit eender welk beleidsdomein. De VVSG ontwikkelde fiches waarin specifieke beleidsthema’s gelinkt worden aan de SDG's. Hiermee willen we gemeentelijke ambtenaren en mandatarissen inspireren om vanuit het eigen beleidsthema acties en projecten uit te werken die bijdragen aan de SDG's, om verbinding te zoeken met andere beleidsthema's en om de discussie aan te gaan met collega's. We streven ernaar om SDG-fiches uit te werken voor alle beleidsthema's. Momenteel vind je in de fiches reeds de aftoetsig terug voor de thema's mobiliteit, lokaal mondiaal beleid, fairtradegemeenten, afvalbeheer, milieu- & natuurbeheer, lokale voedselstrategie, lokale dienstencentra, vrije tijd, kinderopvang, wonen, gezondheid & welzijn. 

Houd er rekening mee dat het inspiratiefiches zijn. De lijst met voorbeelden is niet exhaustief. Bovendien is kiezen voor de SDG's kiezen voor een geïntegreerd en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling. Bekijk thema’s en acties dan ook in hun samenhang en verbind gemeentelijke diensten waar mogelijk. 

We ontwikkelden ook enkele visuele materialen waarin bepaalde thema's of beleidsdomeinen gelinkt worden aan de SDG's. Die kunnen tijdens een evenement of overleg dienen als eyeopener voor de deelnemers: ook vanuit mijn thema of mijn werk kan ik met heel concrete acties bijdragen aan verschillende SDG's. 

Download de visuals voor onderstaande thema's, of neem contact op met internationaal@vvsg.be als je graag samen met ons materiaal ontwikkelt rond een nieuw thema.

Andere VVSG-publicaties rond de SDG's in specifieke beleidsdomeinen 

(Inter)nationale publicaties 

Er zijn ook verschillende actoren die tools en publicaties aanbieden om met scholen en jongeren te werken rond de SDG's, of om ook bedrijven en ondernemers te inspireren rond de SDG's.

SDG-artikels in VVSG's maandblad 'LOKAAL'

In ons maandblad verschenen verschillende artikels waarin de SDG's benaderd worden vanuit een specifiek beleidsdomein: 

 1. Slimme ontwikkeling (smart cities) is duurzaam - editie september 2018
 2. Tachtig tinten grijs: gendersensitief woonzorgbeleid - editie september 2018
 3. Draag al fietsend bij aan duurzame ontwikkeling - editie september 2018
 4. Gezondheid en welzijn, een zaak van het hele bestuur - editie september 2018
 5. Van uitsluiting naar insluiting - editie januari 2019
 6. Energie efficiënter gebruiken, kinderopvang neemt voortouw - editie februari 2019
 7. Circulair aankopen in de donut-economie - editie maart 2019
 8. Wonen versterkt duurzame ontwikkeling - editie april 2019
 9. Kansen en uitdagingen voor een lokaal integratiebeileid - editie mei 2019
 10.  Ook politiezones werken aan de duurzame toekomst - editie juni 2019
 11. Water maakt leven - editie juli/augustus 2019
 12. Naar een duurzaam personeelsbeleid - editie september 2019
 13. Duurzaam sporten - editie oktober 2019
 14. Hefbomen om actief en gezond ouder te worden - editie november 2019
 15. Duurzame en inclusieve evenementen - editie januari 2020
 16. Ook de brandweer gaat voor duurzaamheid - editie februari 2020
 17. Cultuur en erfgoed in een duurzaam netwerk - editie maart 2020
 18. Zorgvuldig omspringen met energie - editie mei 2020
 19. Duurzaamheid uitdragen in gemeentelijke communicatie - editie juni 2020
 20. Toegankelijkheid is een duurzame beleidskeuze - editie juli/augustus 2020