In uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2013 hebben de VVSG en de drie representatieve vakorganisaties op 26 januari 2009 de vzw GSD-V opgericht.

De GSD-V startte als afsplitsing van de federale GSD-RSZPPO en is actief sinds 1 januari 2010 als sociale dienst van het personeel bij lokale besturen. Momenteel zijn er meer dan 100.000 begunstigden. De medewerkers van de aangesloten besturen kunnen genieten van verschillende voordelen.