manager.jpeg
Provider image

Dé netwerkmanager bestaat niet; niemand is goed in alles.  Welke 5 rollen zien we in netwerkmanagement? Welke vaardigheden moet een netwerkmanager hebben?  Hoe kan je zicht krijgen op jouw sterktes in het aansturen van netwerken?  

Mijn positie als netwerkmanager

Medewerkers van lokale besturen die organisatienetwerken managen moeten van vele markten thuis zijn. Niemand is echter goed in alles en dus is het relevant om na te denken welke rollen mensen van nature uit goed opnemen in het aansturen van een netwerk.

We onderscheiden vijf rollen in netwerkmanagement:
- De netwerkoperator is de persoon die het netwerk administratief doet draaien. Hij of zij staat in voor agenda, verslagen en uitnodigingen, maar stuurt ook via het verslag. Ook een wezenlijk onderdeel van de communicatie binnen het organisatienetwerk ligt bij deze persoon. 
- De netwerkpromotor draagt het netwerkt (uit), op basis van moreel gezag en autoriteit. Het is het gezicht van het netwerk en promoot het bij externen en potentiële leden.
- De visiebewaker bewaakt de grote lijnen en ambities van het netwerk en heeft aandacht voor de risico's binnen en buiten het netwerk. Deze persoon kijkt dus of het organisatienetwerk de 'goede kant' opgaat.
- De creatieve denker geeft input rond ideeën, concepten, methoden, instrumenten... om het netwerk inhoudelijk te doen draaien of de interactie tussen de actoren te doen verbeteren.
- De netwerkkampioen is de persoon die het best beantwoord aan het beeld dat we klassiek hebben van een netwerker. De mensen die makkelijk contacten leggen, een stevig adresboekje hebben en dit ook weten aan te wenden in functie van de doelstellingen van een organisatienetwerk

Heel vaak worden deze netwerkmanagementrollen in de schoenen van één persoon geschoven. Oganisatienetwerken worden ook vaak toevertrouwd aan erg jonge mensen met weinig werkervaring. Als netwerken alles toevertrouwen aan één persoon spreken we ook niet meer van een netwerk. Het is dus van belang te kijken naar wie binnen het organisatienetwerk welke netwerkmanagementrol opneemt. Het is overigens niet de bedoeling dat de rollen wordt opgeknipt worden en verdeeld over vijf personen. Het is dynamischer dan dat. 

Deze vijf rollen kunnen dienen als een reflectiekader om te kijken naar wie op welke manier mee instaat voor het management van het organisatienetwerk.

Over welke skills moet de netwerkmanager beschikken?

In tegenstelling van wat algemeen wordt gedacht, heeft de netwerkmanager niet zoveel nood aan technische en inhoudelijke expertise. Persoonlijke vaardighedenzijn meer van belang: een open mind, geduld en (in iets mindere mate) zelvertrouwen, flexibiliteit en onzelfzuchtigheid. Daarna zijn er de interpersoonlijke vaardighedenwaarover de netwerkmanager moet beschikken: goed luisteren en communiceren. Vaardigheden met betrekking groeiprocessen behoren ook tot de nodige vaardigheden, maar hebben toch minder belang dan de eerste twee soorten vaardigheden: onderhandelingsvaardigheden, faciliteren en in staat zijn tot het vinden van samenwerkingsgeoriënteerde oplossingen. Strategisch leiderschap (groter plaatje zien) en technische expertise zijn interessant maar niet onontbeerlijk voor een goede netwerkmanager.

Wie ben je als netwerkmanager? Doe de test

De VVSG ontwikkelde een test om na te gaan wat je sterktes zijn als netwerkmanager. Deze tekst bekijkt met jou welke rollen het meest aansluiten bij je persoon.

Opgelet: de test bestaat uit twee delen (de test zelf en resultatenblad)

NetwerkrollentestFront.pdf

Netwerkrollentest Back.pdf

HandleidingNetwerkmanagementRollentest.pdf