Praktijken 

 • KOALA Aalst staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding en doet dit in samenwerking met verschillende beleidsdomeinen
 • het HUIS VAN HET KIND Heusden-Zolder (Kathleen Vandenput) tracht verschillende levensdomeinen van gezinnen met elkaar te verbinden en bijzondere aandacht te hebben voor toegankelijkheid van het aanbod voor kwetsbare gezinnen.
 • KINNEKE BABA Geraardsbergen bestaat uit 2 luiken: biedt kwetsbare gezinnen met kinderen een kwalitatieve woning en heeft een renovatiefonds.
 • KANSEN VOOR KINDEREN Sint-Niklaas is een LOP werkgroep die vanuit een visie, missie en een duidelijke agenda drempels wil wegwerken en kansen geven aan de meest kwetsbare kinderen.
 • De JEUGDDIENST Ronse (Steven De Tavernier) zet al tiental jaar in op een traject vrijetijdsbeleving voor de meest kwetsbare jongeren. Integraal, Specifiek en vanuit een regierol.
 • SPOOR Brugge zet als vereniging in op samenwerking tussen welzijn en onderwijs met als doel maximale kansen voor Brugse kinderen. Via samenwerking,preventie en aanpak kinderarmoede bestrijden.
 • PARTICIPATIETRAJECT KINDERARMOEDE Mechelen:  onder impuls van schepen Gabriella De Francesco zet Mechelen opnieuw in op kinderarmoede vanuit een participatietraject dat van start ging april 2019.
 • VRIJETIJDSBESTEDING als rol in kinderarmoedebestrijding. Stad en OCMW Lier bouwen samen bruggen met andere partners voor jonge nieuwkomers. Een laagdrempelig aanbod en toeleiding naar jeugd-en sportaanbod Duffel. 
 • PERINATALE ZORG - Welzijnsregio Noord Limburg  over hoe perinatale zorg een belangrijke aanpak kan zijn in de strijd tegen kinderarmoede.
 • DE KRAAMVOGEL EN PANZA netwerk Antwerpen zetten in op preventieve gezinsondersteuning als krachtlijn in kinderarmoedebestrijding.
 • SCHOOLSTART Samenlevingsopbouw Mechelen werkt sinds 2015 aan een goede schoolstart voor kwetsbare peuters. Omdat gelijke onderwijskansen cruciaal zijn in de strijd tegen armoede.
 • BREDE SCHOOL PLUS Kuurne: Een brugfiguur werkt samen met 6 lagere scholen om in te zetten op versteken van Nederlands, toe leiden vrijetijdsaanbod, rechten verkennen en ouderparticipatie.
 • D’N OPVANG Oostende brengt kwalitatieve kinderopvang en opleiding kinderverzorgers samen door samenwerking met lokaal bestuur, Kind&gezin en opleidingspartners.
 • INZET ERVARINGSDESKUNDIGEN Riemst bij bestrijden kinderarmoede door ontwikkelen visie, inbreng advies beleid, verbeteringstrajecten van dienstverlening door samenwerking OCMW met TAO.
 • BOEMPETAT Boom is een ruilwinkel die deel uit maakt van een lokaal netwerk kinderarmoede.
 • NETWERK GOEDE KINDERTIJD Tienen: Preventie en bestrijding kinderarmoede door inzet op samenwerking en participatie.

Methodieken

praktijk in de kijker 

Nieuws

Recente items

Kinderarmoede 1
Kennisitem - 06-05-2022
Kinderarmoede
# Kinderopvang en kinderarmoede, Armoede, Kinderarmoede Lees meer
Kinderarmoede: Investering tegen kinderarmoede verdient zich in veelvoud terug 2
Kennisitem - 21-04-2022
Kinderarmoede: Investering tegen kinderarmoede verdient zich in veelvoud terug
# Armoede, Kinderarmoede, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer