Wil je vanuit je gemeente werken aan e-inclusie en ben je op zoek naar subsidies? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Actieplan Iedereen Digitaal

Binnen het actieplan Iedereen Digitaal ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen om een lokaal e-inclusiebeleid uit te bouwen. Het doel is dat elk lokaal bestuur een lokale digitale-inclusiewerking opzet.

Najaar 2021 lanceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur een projectoproep naar lokale besturen, waarbij zij konden kiezen voor 1 of meerdere invalshoeken: het vormgeven van het toekomstige e-inclusiebeleid, het versterken van de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening en innovatieve en schaalbare acties. ABB selecteerde 27 projecten van in totaal 108 lokale besturen.

Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe subsidie goed voor de (verdere) uitrol van het lokale e-inclusiebeleid om lokale besturen nieuwe ondersteuningsmogelijkheden te bieden om hun lokale e-inclusiewerking (verder) uit te bouwen en acties op te zetten rond:

  • individuele toegang tot het internet voor kwetsbare burgers;
  • de verdere uitrol van een overkoepelend e-inclusiebeleid;
  • de verschillende deelaspecten van e-inclusie.

Hiervoor is in totaal een subsidie-enveloppe van 25.000.000 euro beschikbaar. Aan de hand van een verdeelsleutel werd het maximale bedrag berekend dat elke Vlaamse gemeente of stad die in aanmerking komt, kan aanvragen. Deze verdeling houdt rekening met het aantal inwoners, het aantal ouderen en de sociale parameters van het Gemeentefonds van 2021. Dit document toont het maximale bedrag per gemeente of stad.

De subsidie-aanvraag moet ingediend worden vóór maandag 26 september 2022 om 12 uur.
De projecten starten op 1 november 2022 en moeten afgerond zijn op 31 december 2024.

Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur staat alle verdere informatie over de subsidie en de aanvraag.

Digibanken

Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen. Daarbij kunnen de digibanken een open en laagdrempelig aanbod bieden, zoals bijvoorbeeld:

  • een inzamelpunt en uitleendienst voor tweedehands hardware zoals laptops;
  • opleidingen rond het digitale basisvaardigheden;
  • begeleiding bij het gebruik van essentiële diensten, zoals bijvoorbeeld de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid, Tax-on-web…

Het is de ambitie van dit project om de diverse spelers in lokale samenwerkingsverbanden als digibanken te verenigen in partnerschappen. Deze partnerschappen kunnen bestaan uit verschillende soorten organisaties zoals lokale besturen, reguliere bedrijven, middenveld, sociale economie, opleidingsverstrekkers… De samenstelling en het werkingsgebied is afhankelijk van de lokale noden.

Na een eerste oproepronde in het najaar 2021 startten 29 kandidaat-partnerschappen in een voortraject en schoten 6 digibanken uit de startblokken in het implementatietraject.

In 2022 wordt er nog 1 oproep opengesteld:

  • ronde 5: 12 september tot 27 oktober 2022

Lees hier meer informatie over de verschillende oproepronden.
Klik hier voor uitgebreide informatie en inspirerende voorbeelden van andere digibanken.

E-inclusion for Belgium - OCMW 2022

De POD Maatschappelijke Integratie zet de komende jaren via verschillende projectoproepen in op het bereiken van kwetsbare mensen die uitgesloten worden van de digitale wereld en projecten die werken aan de digitale inclusie van kansengroepen.

De projectoproep “e-Inclusion for Belgium – OCMW 2022” wil ongelijkheden wegwerken op het gebied van digitale vaardigheden en bij het gebruik van essentiële diensten.

De projectoproep is gericht naar OCMW’s, en samenwerkingsverbanden tussen OCMW‘s en andere organisaties (vzw, NGO, vereniging, e-inclusie-actor…), waarbij het OCMW de projectaanvrager is.

Projecten kunnen worden gefinancierd van november 2022 tot oktober 2023 (1e jaar). Als het project voor meerdere jaren wordt ingevoerd, loopt de projectfinanciering af in oktober 2024 (2e jaar) of maximaal tot oktober 2025 (3e jaar).

De projectoproep van 2022 werd afgesloten op 15 augustus 2022.

Hier vind je alle uitleg over de projectoproep E-inclusion for Belgium 2022.