Pockets over personeelsbeleid

Recente kennisitems

Kennisitem - 24-01-2020
Grondwettelijk Hof, 23 januari 2020, arrest nr. 11/2020
# Personeel, Mobiliteit en openbare werken, Bestuur, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 21-01-2020
Grondwettelijk Hof, 5 december 2019, arrest nr. 197/2019
# Personeel, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 20-01-2020
20.01.2020 Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie Aanvullende pensioenen omzettingscoëfficënt
# Personeel, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 21-01-2020
12.01.2020 KB wijz. titel 1 betr. chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betr. kankerverwekkende, mutagene en reprotox
# Personeel, Bestuur Lees meer