Pockets over personeelsbeleid

Recente kennisitems

Kennisitem - 01-10-2020
27.09.2020 KB tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 01-10-2020
27.09.2020 KB wijz. KB 22.08.2020 houdende uitvoering van art. 2, achtste lid, van de wet 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting
# Financiƫn, Personeel, Economie, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 24-09-2020
21.09.2020 KB wijz. KB 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het KB 07.12.1992 betr. de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen [ Coronavirus ]
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 23-09-2020
15.09.2020 KB houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten [ Coronavirus ]
# Personeel, Economie, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer