Pockets over personeelsbeleid

Recente kennisitems

Kennisitem - 08-07-2020
06.07.2020 KB tot uitvoering van art. 6, tweede lid, van de wet 07.05.2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid [
# Personeel, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 30-06-2020
30.06.2020 MB houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Personeel, Economie, Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Veiligheid, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 30-06-2020
26.06.2020 KB nr. 45 tot uitvoering van art. 5, par. 1, 5° van de wet 27.03.2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregele
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 30-06-2020
26.06.2020 KB nr. 41 wijz. de wet 23.03.2020 wijz. wet 22.12.2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen [ Coronav
# Personeel, Economie, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer