Vlaams Intersectoraal Akkoord: bekijk de videotoelichting

Op 24 november 2020 sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties een voorakkoord over een opwaardering van een aantal sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. In een video licht Piet Van Schuylenbergh, directeur Mens bij ...

# Bestuur
Lees meer

Pockets over personeelsbeleid

Recente kennisitems

Kennisitem - 12-01-2021
12.01.2021 MB wijz. MB 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Personeel, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
28.12.2020 KB wijz. KB 22.04.2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19
# Personeel, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 08-01-2021
28.10.2020 KB wijz. KB 07.02.2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk [ Coronavirus ]
# Personeel, Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
28.12.2020 KB houdende de afschaffing van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
# Personeel, Bestuur Lees meer