Pockets over personeelsbeleid

Recente kennisitems

Kennisitem - 27-11-2019
25.11.2019 Omz. nr. 675 Eindejaarstoelage 2019 [op basis van het KB 23.10.1979]
# Personeel, Bestuur read.more
Kennisitem - 27-11-2019
25.11.2019 Omz. nr. 674 Eindejaarstoelage 2019 [op basis van het KB 13.07.2017]
# Personeel, Bestuur read.more
Kennisitem - 27-11-2019
Grondwettelijk Hof, 7 november 2019, arrest nr. 172/2019
# Personeel, Bestuur read.more
Kennisitem - 20-11-2019
03.11.2019 KB wijz. KB 10.11.1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde ten huize
# Personeel, Bestuur read.more