Binnen onze diverse gemeenten en steden wordt het fundament van goed bestuur niet alleen gevormd door efficiĆ«ntie en effectiviteit, maar ook door ethische principes en integriteit. Deontologie en integriteit zijn essentiĆ«le pijlers die de basis leggen voor vertrouwen, rechtvaardigheid en transparantie in het lokale bestuur. Deontologie en integriteit zijn beide ethische concepten, maar ze verschillen in focus en benadering. Deontologie richt zich op het naleven van regels, plichten en ethische principes bij het nemen van beslissingen, ongeacht de uitkomst. Het legt de nadruk op het juiste doen volgens vooraf vastgestelde morele normen. Integriteit daarentegen richt zich op eerlijkheid, eerlijkheid en morele rechtschapenheid in gedrag en handelen, en dit gaat verder dan strikte regelgeving. Integriteit gaat over het handhaven van morele waarden, zelfs als er geen specifieke regels zijn om te volgen, en het streven naar het juiste doen, zelfs als dit betekent dat men tegen de conventionele normen moet ingaan. 

In een tijd waarin lokale overheden een cruciale rol spelen in het dagelijks leven van onze burgers, is het van het grootste belang dat onze bestuurders en ambtenaren zich bewust zijn van hun morele verplichtingen en de ethische normen die van hen worden verwacht. Het respecteren van deze normen is niet alleen een juridische vereiste, maar ook een morele plicht om de integriteit van onze instellingen te waarborgen. 

Recente items

Deontologische commissie 1
Kennisitem - 09-10-2023
Deontologische commissie
# Deontologie en integriteit, Bestuur Lees meer
De toekomst: We moeten milder worden 2
Kennisitem - 28-09-2023
De toekomst: We moeten milder worden
# Deontologie en integriteit, Deontologie voor mandatarissen, Deontologie voor personeel, Reflectiekamer integriteit, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 09-10-2023
Modellen voor de lokale deontologische codes
# Deontologie en integriteit, Bestuur Lees meer
Deontologische commissie binnenkort verplicht: wat moet je weten 4
Nieuws - 09-10-2023
Deontologische commissie binnenkort verplicht: wat moet je weten
# Reflectiekamer integriteit, Deontologie en integriteit, Bestuur Lees meer