Auteur:

Gepubliceerd op: 22-12-2021

OFP Prolocus wordt volop klaargestoomd om begin volgend jaar alle Vlaamse lokale besturen die dat willen een tweede pensioenpijler aan te bieden. Door de statutenwijziging van het vroegere OFP Provant zijn de activiteiten niet langer beperkt tot besturen uit de provincie Antwerpen.

De meeste Vlaamse lokale besturen doen voor het aanvullend pensioen van hun contractuele medewerkers vandaag een beroep op de groepsverzekering van Belfius Insurance en Ethias, een contract van bijna 650 besturen en ongeveer 80.000 contractanten. De verzekeraars hebben de overeenkomst echter enkele maanden geleden met ingang van 1 januari 2022 stopgezet.

Gelukkig was de VVSG al langer bezig met het verkennen van nieuwe paden voor deze aanvullende pensioenen. Dat leidde afgelopen voorjaar tot een princiepsakkoord met OFP Provant, een pensioenfonds opgericht door het provinciebestuur van Antwerpen met een aanbod voor lokale besturen uit dezelfde provincie. Tegelijk kwam er ook een intentieverklaring met het Vlaams Pensioenfonds om de komende jaren maximaal de krachten te bundelen. 

De eerste belangrijke stap naar een nieuw aanbod is sinds 17 december 2021 gezet. De algemene vergadering van OFP Provant heeft ingestemd met een statutenwijziging. Die houdt niet alleen een nieuwe naam in, OFP Prolocus, maar ook een nieuwe beleidsstructuur en uiteraard het mogelijk maken van een aanbod voor heel Vlaanderen.

De komende maanden werken de VVSG en de sociale partners aan een akkoord over het kaderreglement. Daarin staan de algemene lijnen van de pensioentoezegging. Op 18 februari 2022 vindt een nieuwe algemene vergadering van OFP Prolocus plaats voor de goedkeuring van de zogenaamde sleuteldocumenten, zoals het financeringsplan, de beheersovereenkomst, enz. Meteen daarna kunnen de plaatselijke sociale onderhandelingen starten, gevolgd door een beslissing van de besturen die willen toetreden. In die beslissing staat o.a. de hoogte van de pensioentoezegging (bv. 3% van het loon), maar ook de toelating dat de RSZ verder voor de inning van de bijdragen en kosten mag instaan.

Uiteraard zullen OFP Prolocus en de VVSG tijdig alle informatie en documenten ter beschikking stellen. In afwachting kunnen de besturen terecht op deze webpagina, met een hele reeks vragen en antwoorden en verder ook de opname en presentatie van het webinar dat OFP Prolocus en de VVSG hierover op 21 december organiseerden.

Jan Leroy