Lokaal circulair voedselbeleid

De transitie naar een succesvol voedselbeleid

Voor elke euro die aan voedsel wordt uitgegeven, betaalt de maatschappij twee euro aan gezondheids-, milieu- en economische kosten. De helft van deze kosten - in totaal 5.17 miljard euro elk jaar wereldwijd - zijn te wijten aan de manier waarop voedsel is geproduceerd (1). Het is duidelijk geworden dat ons voedselsysteem niet langer geschikt is voor de 21ste eeuw en dat een nieuw model nodig is. Een circulair model waarbij we onze voedselsystemen in onze versnelde stedelijke groei en duurzame eetpatronen inpassen. Waarbij productietechnieken het lokale ecosysteem verbeteren, waarbij maximaal beroep wordt gedaan op lokale boeren, waarbij men voedseloverschotten doneert en herwaardeert tot nieuwe producten.  

 Een Lokaal Circulair Voedselbeleid formuleert een antwoord op de hedendaagse uitdagingen zoals een eerlijke prijs voor de boeren, lokale productie, gezonde en betaalbare voeding voor iedereen, vrijwaren van de open ruimte, voedselverspilling vermijden, respect voor de bodem en natuur, versterken van de relatie tussen stad en platteland, duurzame ecosystemen, eiwittransitie, kringlooplandbouw, rechtvaardigheid en eerlijkheid,… Door deze uitdagingen te koppelen aan de lokale economie en werkgelegenheid creëert men draagvlak voor een transitie die inzet naar een model waarin landbouw en voedsel verbonden zijn aan economische, maatschappelijke en ecologische waarden.

De transitie naar een succesvol Lokaal Circulair Voedselbeleid moet multi-actor, multidisciplinair en multi-level aanpakt worden. Dit vraagt inzet van alle spelers in de voedselketen, van boer tot burger. Een gemeentelijk, stedelijk en regionaal voedselbeleid speelt hierin een belangrijke regierol. Dit is een rol die de EU en internationale instanties o.a. ook onderstrepen (2). Lokale besturen kunnen via een circulair voedselbeleid hedendaagse uitdagingen aanpakken zoals economische innovatie, lokale werkgelegenheid, een gezonde voedselomgeving, sociale samenhang, versterken relatie stad-platteland,…. Op die manier draagt een Lokaal Circulair Voedselbeleid enerzijds bij aan een geïntegreerd Vlaams voedselbeleid en anderzijds aan meerdere lokale beleidsdoelen die maatschappelijk rendement opbrengen.

Ondersteuning VVSG

Om hun versterkende regierol op te nemen ondersteunt de VVSG de lokale besturen bij het voeren van een transversaal en Lokaal Circulair Voedselbeleid. De transversale aanpak is noodzakelijk omdat een Lokaal Circulair Voedselbeleid linken heeft met o.a. de sectorale aanpak van lokale economie, werkgelegenheid, gezonde gemeente, begeleiding van plattelandsgemeenten, circulaire economie, ruimtelijke ordening, … 

Doelstellingen van de VVSG stafmedewerker Lokaal Circulair Voedselbeleid

  • De VVSG bouwt vanuit een transversale insteek een lerend netwerk uit van lokale besturen rond een Lokaal Circulair Voedselbeleid

  • De VVSG werkt samen in netwerken en coalities rond Lokaal Circulair Voedselbeleid

  • De VVSG verspreidt goede praktijken van Vlaamse lokale besturen in Lokaal Circulair Voedselbeleid

De activiteiten daaraan gekoppeld kan je bekijken via deze link. Neem zeker ook een kijkje op deze website. Je vindt hier alle info omtrent het opzetten van een voedselbeleid via de verschillende thema’s. De VVSG evenementen rond voedselbeleid maar ook van andere actoren vind je hieronder. 

Steven Desair, Adviseur Lokale Voedselstrategie (VVSG)
Dankzij een samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG) en De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kan je bij mij terecht voor kennisuitwisseling rond de uitbouw van projecten in je stad of gemeente.

(1) Ellen Mac Arthur Foundation, Cities and Circular food 

(2) Horizon 2020, Milan Urban Food pact, Ellen Mac Arthur, Food smart cities, EIT food, Let’s food cities, Farm to fork strategy

VVSG evenementen

01 okt '21

Recente kennisitems

Korte keten cruciaal voor transitie naar ander voedselsysteem 1
Kennisitem - 07-12-2020
Korte keten cruciaal voor transitie naar ander voedselsysteem
# Lokale voedselstrategie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Kievit 2
Kennisitem - 12-06-2020
Kievit
# Lokale voedselstrategie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Loof en Bezen 3
Kennisitem - 12-06-2020
Loof en Bezen
# Lokale voedselstrategie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Voeding Verbindt 4
Kennisitem - 12-06-2020
Voeding Verbindt
# Lokale voedselstrategie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer