Lokale besturen hebben zowel bottom-up als top-down voeling met de uitvoering van het voedselbeleid. Die neutrale rol maakt ze een belangrijke strategische speler in het verbinden van de verschillende voedselactoren in een lokaal voedselsysteem. Lokale besturen zijn een belangrijke motor voor de ontwikkeling van de huidige voedselsystemen, vooral met betrekking tot de lokale productie met sterke stad-platteland relatie, de voedselomgeving, de (alternatieve) toeleveringsketens, duurzame inkopen, toegang tot grond, voedingsvoorkeuren en burgerparticipatie waarbij burgers mede-eigenaar worden van het gemeentelijk voedselbeleid. 

Ook Vlaanderen erkent sinds 2016 de regierol van de lokale besturen en ondersteunt daarom vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de VVSG via een subsidie voor een stafmedewerker lokale voedselstrategie. (2020-2022). Om hun versterkende regierol op te nemen faciliteert de VVSG de lokale besturen bij het voeren van een transversaal en Lokaal Circulair Voedselbeleid.

Op deze pagina

Informatie

In mei 2020 is de EU “Van boer.in tot bord” (Farm to Fork) strategie gelanceerd. Vlaanderen wil in 2022 landen met een Vlaamse voedselstrategie. Die twee evoluties creëren politieke en maatschappelijke ruimte om te werken rond duurzame voeding. Maar hoe schrijf je een voedselvisie neer ? Hoe koppel je je voedselbeleid aan de SDG’s en andere beleidsdomeinen ? Welke thema’s neem je mee in een voedselstrategie ? In het kookboek "De lokale honger stillen"  vind je de antwoorden. Koppel de lessen uit het kookboek aan een engagementsverklaring om het voedselthema te verankeren. 

 

Het kookboek voor lokale besturen "De lokale honger stillen" is de kers op de taart van drie jaar werken met lokale besturen aan circulair voedselbeleid (2020-2022). Tijdens het traject hebben we via concrete cases, faciliterende expertise, systeemdenkoefeningen en inspirerende keynotes de gemeenten gesensibiliseerd en geïnformeerd omtrent de voedseluitdagingen en vooral de voedselkansen die op hun bord liggen. De lessen die we daaruit hebben getrokken, delen we graag in dit kookboek. 

De voedseldag in 2022 was de uitgelezen kans om de positieve dynamiek rond lokaal voedselbeleid in een politieke engagementsverklaring voor de komende jaren vast te leggen. Lokale besturen ondertekenen de engagementsverklaring omdat ze het verbindende belang van voedselbeleid en de cruciale regie- en voorbeeldrol van lokale besturen in een voedselsysteem erkennen. Heeft jouw gemeente de engagementsverklaring reeds ondertekend? 

Inspiratie

Actie

Recente items

Vraag een subsidie aan voor een lokale voedselregisseur 1
Nieuws - 07-12-2023
Vraag een subsidie aan voor een lokale voedselregisseur
# Lokale voedselstrategie, Energie en klimaat, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Omgeving Lees meer
Voedseldag 2022 2
Kennisitem - 03-02-2023
Voedseldag 2022
# Lokale voedselstrategie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst 3
Nieuws - 03-02-2023
Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst
# Duurzame ontwikkeling, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Energie en klimaat, Water | Klimaatadaptatie, Duurzame overheidsopdrachten, SDG's, Ouderenzorg, Lokale voedselstrategie, Lokaal Sociaal Beleid, Publieke zorg, Thuiszorg, Lerende netwerken afvalbeleid, Circulaire economie, Afvalpreventie en hergebruik, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Voedselbeleid: Lokaal voedselbeleid smaakt naar meer 4
Kennisitem - 30-10-2023
Voedselbeleid: Lokaal voedselbeleid smaakt naar meer
# Lokale voedselstrategie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer