LOKAAL CIRCULAIR VOEDSELBELEID

Het kookboek voor lokale besturen "De lokale honger stillen" is de kers op de taart van drie jaar werken met lokale besturen aan circulair voedselbeleid (2020-2022). Tijdens het traject hebben we via concrete cases, faciliterende expertise, systeemdenkoefeningen en inspirerende keynotes de gemeenten gesensibiliseerd en geïnformeerd omtrent de voedseluitdagingen en vooral de voedselkansen die op hun bord liggen. De lessen die we daaruit hebben getrokken, delen we graag in dit kookboek. 

De voedseldag in 2022 was de uitgelezen kans om de positieve dynamiek rond lokaal voedselbeleid in een politieke engagementsverklaring voor de komende jaren vast te leggen. Lokale besturen ondertekenen de engagementsverklaring omdat ze het verbindende belang van voedselbeleid en de cruciale regie- en voorbeeldrol van lokale besturen in een voedselsysteem erkennen. Heeft jouw gemeente de engagementsverklaring reeds ondertekend? 

INTRODUCTIE

Lokale besturen hebben zowel bottom-up als top-down voeling met de uitvoering van het voedselbeleid. Die neutrale rol maakt ze een belangrijke strategische speler in het verbinden van de verschillende voedselactoren in een lokaal voedselsysteem. Lokale besturen zijn een belangrijke motor voor de ontwikkeling van de huidige voedselsystemen, vooral met betrekking tot de lokale productie met sterke stad-platteland relatie, de voedselomgeving, de (alternatieve )toeleveringsketens, duurzame inkopen, toegang tot grond, voedingsvoorkeuren en burgerparticipatie waarbij burgers mede-eigenaar worden van het gemeentelijk voedselbeleid. 

 

Ook Vlaanderen erkent sinds 2016 de regierol van de lokale besturen en ondersteunt daarom vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de VVSG via een subsidie voor een stafmedewerker lokale voedselstrategie. (2020-2022) Om hun versterkende regierol op te nemen faciliteert de VVSG de lokale besturen bij het voeren van een transversaal en Lokaal Circulair Voedselbeleid.

INFORMATIE

In mei 2020 is de EU “Van boer.in tot bord” (Farm to Fork) strategie gelanceerd. Vlaanderen wil in 2022 landen met een Vlaamse voedselstrategie. Die twee evoluties creëren politieke en maatschappelijke ruimte om te werken rond duurzame voeding. Maar hoe schrijf je een voedselvisie neer ? Hoe koppel je je voedselbeleid aan de SDG’s en andere beleidsdomeinen ? Welke thema’s neem je mee in een voedselstrategie ? In het kookboek "De lokale honger stillen"  vind je de antwoorden. Koppel de lessen uit het kookboek aan een engagementsverklaring om het voedselthema te verankeren. 

 

EDUCATIE

Wissel kennis uit met andere lokale besturen of leer van faciliterende experts via onze lerende netwerken of voedseldagen. De thema's van al onze activiteiten zijn afwisselend lokale voedselstrategie, ruimte voor voedsel, gezonde & duurzame voeding, voedselverspilling, duurzame aanbestedingen, kortere ketens. 

 

ACTIE

Welke partners kunnen je helpen bij het opzetten van een lokale voedselstrategie. Waar kan je middelen vinden ?

Steven Desair, Adviseur Lokale Voedselstrategie (VVSG)
Dankzij een samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG) en De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kan je bij mij terecht voor kennisuitwisseling rond de uitbouw van projecten in je stad of gemeente.

  • E: steven.desair@vvsg.be
  • T: 0032 2 211 55 80

VVSG EVENEMENTEN VOEDSELBELEID

Recente items

Voedseldag 2022 1
Kennisitem - 03-02-2023
Voedseldag 2022
# Lokale voedselstrategie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst 2
Nieuws - 03-02-2023
Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst
# Duurzame ontwikkeling, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Energie en klimaat, Water | Klimaatadaptatie, SDG's, Ouderenzorg, Lokale voedselstrategie, Lokaal Sociaal Beleid, Publieke zorg, Thuiszorg, Lerende netwerken afvalbeleid, Circulaire economie, Afvalpreventie en hergebruik, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Voedselbeleid: Lokaal voedselbeleid smaakt naar meer 3
Kennisitem - 27-10-2022
Voedselbeleid: Lokaal voedselbeleid smaakt naar meer
# Lokale voedselstrategie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Duurzaamheid: Oostende strijdt tegen voedselverspilling 4
Kennisitem - 01-09-2022
Duurzaamheid: Oostende strijdt tegen voedselverspilling
# Lokale voedselstrategie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer