Scroll naar beneden voor de lijst met documenten

OCMW-dienstverlening bij visum D en bijlage 15

De Europese Unie heeft beslist om een digitaal in- en uitreissysteem in te voeren (het Entry/Exit System - EES). Het EES zal op termijn de stempels in het paspoort van derdelanders vervangen door een digitale registratie van de datum, het tijdstip en de plaats van in- en uitreis. In afwachting van de inwerkingtreding van het EES  heeft de DVZ beslist om de wijzigingen m.b.t. de registratie van derdelanders met een D-visum (dit zijn gezinsherenigers) in vreemdelingenregister vanaf 14 juni 2024 toe te passen.

Voor derdelanders met een D-visum geldt voortaan dat de datum die bij de reden van verblijf in het IT 202 geregistreerd moet worden, de datum van aanmelding bij de gemeente is. Op die datum levert de gemeente ook een bijlage 15 af in afwachting van de woonstcontrole.

De datum van de bijlage 15 is ook belangrijk voor de OCMW's om het startpunt van de dienstverlening te bepalen. We zetten de regels nog eens op een rijtje.

  • Het recht op maatschappelijke dienstverlening voor derdelanders met een D visum (gezinsherenigers) gaat in vanaf de datum op de bijlage 15. Uiteraard moeten ook de andere toekenningsvoorwaarden (o.a. behoeftigheid) vervuld zijn.
  • Als er een periode van uitsluiting van het recht op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening gedurende de eerste 3 maanden van toepassing is (bijv. bij gezinsghereniging met een Belg), begint die periode van 3 maanden te lopen vanaf de datum op de bijlage 15.
  • Indien er een probleem is met de afgifte van de bijlage 15 door de gemeente, moet het OCMW de situatie aan de POD MI voorleggen. De POD MI zal dan beoordelen of de OCMW-dienstverlening toegekend kan worden.

Opheffing code 207 - Impact OCMW-dienstverlening voor asielzoekers

Door de verzadiging van het opvangnetwerk voor verzoekers internationale bescherming (asielzoekers) wordt de toewijzing aan een opvangstructuur (de code 207) opgeheven voor bewoners die bepaalde voorwaarden i.v.m. tewerkstelling vervullen. Zo moeten er opvangplaatsen vrijkomen voor de vele verzoekers internationale bescherming die momenteel geen opvang krijgen door die verzadiging van het opvangnetwerk. Verzoekers IB die niet de opvang krijgen waar ze recht op hebben, kunnen een eenzijdig verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank. Recent wordt Fedasil nu niet alleen veroordeeld tot het verlenen van opvang maar ook tot het opheffen van de code 207 no show.

Verzoekers zonder code 207 (no show) in het wachtregister hebben recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW als ze ook de andere voorwaarden vervullen. Deze opheffingen van de code 207 (no show) hebben dus ook impact op de OCMW's.

Lees hier meer over beide types opheffing.

 

Nuttige VVSG-nota's

Opleiding

26 sep '24