Op deze webpagina vind je alle informatie over IFIC terug. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met de meest recente stand van zaken.

Op 24 november 2021 werden de IFIC protocollen goedgekeurd door het Comité C1. Bekijk hieronder de opname van het VVSG-webinar van 2 december 2021 ('Uitrol IFIC-functies en IFIC-barema’s en voorafnames IFIC-loonhuis kinderopvang en gezinszorg: stand van zaken'). De presentatie kun je hier downloaden.

Voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg: de uitrol van een IFIC functieclassificatie en loonhuis wordt pas in 2023 opgestart. Er is wel een voorafname hierop, in de vorm van nieuwe salarisschalen voor deze sectoren. De VVSG organiseert afzonderlijke digitale IFIC-fora voor deze sectoren, op respectievelijk 10 (thuiszorg) en 11 (kinderopvang) januari 2022, telkens van 14u tot 16u (zie verder).

STAPPENPLAN aanwervingen vanaf 1 januari 2022

Voor nieuwe aanwervingen vanaf 1 januari 2022, moeten de nodige stappen nu gezet worden. Je moet niet wachten op de aangepaste Rechtspositiebesluiten. Minister Somers heeft op 22 december 2021 een brief hierover verstuurd.  

Klik hier voor een stappenplan

Minister Somers verstuurt verduidelijkende brief (22/12/2021)

De rechtspositiebesluiten die een juridisch kader moeten bieden voor de IFIC-maatregelen raken dit jaar niet meer rond. IFIC wordt echter al vanaf 1 januari 2022 uitgerold (uitrol IFIC voor nieuwe medewerkers in de ouderenzorg + voorafname onder de vorm van nieuwe salarisschalen voor bepaalde functies in de sectoren kinderopvang en thuiszorg). Om de lokale besturen hiervoor enige houvast te bieden, heeft minister Somers op 22 december 2021 een brief verstuurd. In de brief verduidelijkt de minister dat de protocollen op 1 januari 2022 in werking treden en vraagt hij aan de lokale besturen om toe te zien op de uitvoering ervan, ook al zijn de rechtspositiebesluiten nog niet aangepast.

Excel tool - vergelijking barema's

Met deze Excel tool kun je de 'oude' Kelchtermans salarisschalen vergelijken met de nieuwe IFIC barema's. Je vindt er de barema's in terug van de kinderbegeleider, de verzorgende en de logistiek medewerker, zonder en met de haard- en standplaatstoelage. 

IFIC-presentaties

Hieronder vind je presentaties over IFIC die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld een toelichting tijdens een personeelsvergadering. Het betreft:

Voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg: in deze presentaties vind je terug wat de IFIC-voorafname voor jouw sector betekent, inclusief een stappenplan.

IFIC in vraag en antwoord (FAQ)

Hier bundelen we de vragen (met antwoorden) over IFIC die bij de VVSG zijn binnengekomen.

We zullen de bijkomende, latere vragen over IFIC verwerken in een volgende FAQ. 

IFIC Fora kinderopvang en thuiszorg (januari 2022)

In januari 2022 worden twee afzonderlijke digitale IFIC-fora in de vorm van een MS Teams bijeenkomst georganiseerd voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg. Hierbij zal ingezoomd worden op de IFIC-voorafnames voor deze sectoren, met een toelichting, ruimte voor vraagstelling en ervaringsuitwisseling. 

De IFIC-fora gaan door op maandag 10 (thuiszorg) en dinsdag 11 (kinderopvang) januari 2022, telkens van 14u tot 16u. De linken voor de MS Teams bijeenkomsten staan op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid:

De uitnodiging voor deze IFIC-fora (met de link naar de MS Teams bijeenkomst) wordt ook verstuurd met de VVSG-nieuwsbrieven van de sectoren kinderopvang en thuiszorg.

IFIC Fora (december 2021)

In december 2021 zal de VSSG in het IFIC dossier intensief inzetten op de ondersteuning van de lokale besturen. Tot Kerstmis organiseren we een wekelijks IFIC-forum in de vorm van een MS Teams bijeenkomst waarop leden die wensen aan te sluiten snel een antwoord op vragen krijgen en ervaringen kunnen uitwisselen.

De IFIC-fora gaan door op donderdag 9, 16 en 23 december 2021, telkens van 10u tot 12u. Het aantal plaatsen is beperkt, snel zijn is dus de boodschap. Om deel te nemen aan deze fora, moet je je aanmelden op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid. Daar vind je de link voor de MS Teams bijeenkomsten terug. Van elk IFIC-forum wordt ook een opname gemaakt en gepost op de webpagina van de Kennisgroep Personeelsbeleid. 

Opleidingen IFIC (dec. 2021 / jan. 2022)

Vzw IFIC zal in december 2021 en januari 2022 2 soorten opleidingen organiseren: enerzijds  volledige opleidingen, bestaande uit een deel “Introductie tot de IFIC-functieclassificatie” en een deel  “implementatieprocedures" en anderzijds opleidingen '"implementatieprocedures" met onder meer een toelichting rond de kalender, communicaties, baremakeuze, beroepen, enz.

De opleidingen zullen digitaal doorgaan, op de volgende data:

 • 07/12/21 van 9u tot 12u30: volledige opleiding
 • 09/12/21 van 10u tot 12u: opleiding implementatieprocedures
 • 09/12/21 van 14u tot 16u: opleiding implementatieprocedures
 • 10/12/21 van 9u tot 12u30: volledige opleiding
 • 10/12/21 van 14u tot 16u: opleiding implementatieprocedures
 • 14/12/21 van 9u tot 12u30: volledige opleiding
 • 11/01/22 van 9u tot 12u30: volledige opleiding
 • 11/01/22 van 14u tot 16u: opleiding implementatieprocedures

De sessies zijn beperkt tot 100 deelnemers. Inschrijving is verplicht. Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website van IFIC.

Meer informatie in deze brief van IFIC.

IFIC salarisschalen / nieuwe salarisschalen kinderopvang en thuiszorg / haard- en standplaatstoelage

Hieronder vind je de niet geïndexeerde salarisschalen (schalen aan 100%), exclusief de haard- of standplaatstoelage.

    KINDEROPVANG

 • Nieuwe salarisschaal kinderbegeleiders in de kinderopvang (groepsopvang baby’s en peuters en buitenschoolse opvang), in de plaats van huidig C-, D- en E-niveau (voorafname op IFIC): salarisschaal kinderbegeleider

  THUISZORG
   
 • Nieuwe salarisschalen gezinszorg en aanvullende thuiszorg (voorafname op IFIC):
 1. Nieuwe salarisschaal verzorgende, in de plaats van huidig C- en D-niveau (voorafname op IFIC): salarisschaal verzorgende gezinszorg
 2. Nieuwe salarisschaal logistiek medewerker, in de plaats van huidig D- en E-niveau (voorafname op IFIC): salarisschaal logistiek medewerker aanvullende thuiszorg

  OUDERENZORG
 • IFIC salarisschaal verzorgenden / zorgkundigen in de ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra):
 1. IFIC salarisschaal in dienst zijnde verzorgenden / zorgkundigen of verzorgenden / zorgkundigen die overkomen uit de publieke sector: IFIC salarisschaal eigen verzorgende/zorgkundige ouderenzorg
 2. IFIC salarisschaal verzorgenden / zorgkundigen die overkomen uit de private sector: IFIC salarisschaal verzorgende/zorgkundige private sector

  HAARD- en STANDPLAATSTOELAGE

  In de publieke sector behoudt het personeel de haard- en standplaatstoelage na de invoering van de IFIC-salarisschalen. Hier vind je de bedragen.

Model documenten

Protocollen