Wat is regiovorming?

Gemeenten en OCMW’s kunnen vrijwel onbeperkt met elkaar samenwerken. In de loop van de voorbije decennia heeft dat ertoe geleid dat er tal van samenwerkingsverbanden (OCMW-verenigingen, intercommunales, …) zijn ontstaan voor telkens weer andere groepen van besturen. Voor buitenstaanders gaat het om een ondoorzichtig kluwen. Maar ook lokale besturen zelf zijn vaak het overzicht kwijt, en bestuurders hollen van het ene naar het andere overlegforum waar ze elkaar in steeds andere samenstellingen over steeds weer andere onderwerpen zien. 

Met de ‘regiovorming’ wil de Vlaamse overheid hieraan wat doen. Ze streeft naar een sanering van het intergemeentelijke landschap, met zowel de door haarzelf opgerichte verbanden (bv. eerstelijnszones of vervoerregio’s), als die waar de gemeenten of OCMW’s zelf aan de basis van liggen. Het principe is dat samenwerking tussen gemeenten of OCMW’s voortaan maximaal binnen zogenaamde referentieregio’s moeten vallen, en dat bestaande verbanden de komende jaren maximaal binnen die referentieregio’s moeten worden georganiseerd. 

Op 12 maart 2021 en op 4 februari 2022 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de afbakening van de referentieregio’s en het verdere verloop van het traject regiovorming. Er worden 15 referentieregio’s gedefinieerd. Op 1 april keurde de Vlaamse regering een voorontwerp van regiodecreet goed. Lees ook de nota aan de Vlaamse regering  en de Memorie van Toelichting.

De VVSG formuleerde een advies op dat voorontwerp. Het Vlaams parlement keurde het regiodecreet goed op 1 februari 2023.

Praktijk informatie Regio's en hun goede praktijken

Leer hier de werking van de referentieregio's en hun goede praktijken kennen.


Lees meer
Regionale Doorbraken

Tussen 2021 en 2023 ondersteunde Labo Regiovorming 12 regionale doorbraakprojecten. Ontdek ze hier.


Lees meer

Recente items

Inventaris samenwerkingsverbanden geactualiseerd 1
Nieuws - 14-02-2024
Inventaris samenwerkingsverbanden geactualiseerd
# Regiovorming, Samenwerking & verzelfstandiging, Bestuur Lees meer
Regiovorming in verschillende beleidsdomeinen 2
Kennisitem - 14-02-2024
Regiovorming in verschillende beleidsdomeinen
# Regiovorming, Samenwerking & verzelfstandiging, Bestuur Lees meer
Slimme virtuele medewerker “Regi van de Regio” 3
Kennisitem - 31-01-2024
Slimme virtuele medewerker “Regi van de Regio”
# Samenwerking & verzelfstandiging, Regiovorming, Bestuur Lees meer
Regiovorming: hoe staat het met de aanpassing van de regelgeving? 4
Nieuws - 21-12-2023
Regiovorming: hoe staat het met de aanpassing van de regelgeving?
# Samenwerking & verzelfstandiging, Regiovorming, Bestuur Lees meer