Wat is regiovorming?

Gemeenten en OCMW’s kunnen vrijwel onbeperkt met elkaar samenwerken. In de loop van de voorbije decennia heeft dat ertoe geleid dat er tal van samenwerkingsverbanden (OCMW-verenigingen, intercommunales, …) zijn ontstaan voor telkens weer andere groepen van besturen. Voor buitenstaanders gaat het om een ondoorzichtig kluwen. Maar ook lokale besturen zelf zijn vaak het overzicht kwijt, en bestuurders hollen van het ene naar het andere overlegforum waar ze elkaar in steeds andere samenstellingen over steeds weer andere onderwerpen zien. 

Met de ‘regiovorming’ wil de Vlaamse overheid hieraan wat doen. Ze streeft naar een sanering van het intergemeentelijke landschap, met zowel de door haarzelf opgerichte verbanden (bv. eerstelijnszones of vervoerregio’s), als die waar de gemeenten of OCMW’s zelf aan de basis van liggen. Het principe is dat samenwerking tussen gemeenten of OCMW’s voortaan maximaal binnen zogenaamde referentieregio’s moeten vallen, en dat bestaande verbanden de komende jaren maximaal binnen die referentieregio’s moeten worden georganiseerd. 

Op 12 maart 2021 en op 4 februari 2022 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de afbakening van de referentieregio’s en het verdere verloop van het traject regiovorming. Er worden 15 referentieregio’s gedefinieerd. Op 1 april keurde de Vlaamse regering een voorontwerp van regiodecreet goed. Lees ook de nota aan de Vlaamse regering  en de Memorie van Toelichting.

De VVSG formuleerde een advies op dat voorontwerp. De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van regiodecreet voor een tweede maal goed op 8 juli 2022. Meer info vind je hier. Het dossier gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Labo Regiovorming

Het Labo Regiovorming zal, met steun van de Vlaamse overheid, van 2021 tot en met 2023 regionale samenwerking en regionaal beleid ondersteunen. Het Labo Regiovorming ondersteunt zowel regio’s als subregio’s.

Recente items

Regio Rivierenland en ELZ Rupelaar voerden dak- en thuislozentelling uit 1
Kennisitem - 26-01-2023
Regio Rivierenland en ELZ Rupelaar voerden dak- en thuislozentelling uit
# Regiovorming, Dak- en thuislozen, Bestuur Lees meer
Westhoek, één regio zonder gemeentehuizen 2
Kennisitem - 18-01-2023
Westhoek, één regio zonder gemeentehuizen
# Regiovorming, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 25-11-2022
Regiomobiliteit
# Regiovorming, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 25-11-2022
Basisinformatie regiovorming
# Regiovorming, Bestuur Lees meer