Op 12 maart 2021 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de afbakening van de referentieregio’s en het verdere verloop van het traject regiovorming. Er worden 17 referentieregio’s gedefinieerd. De regio’s voor de provincie Limburg zijn nog niet afgebakend.

De afbakening van referentieregio’s is slechts een eerste stap. Belangrijk is natuurlijk wat er binnen de vastgelegde afbakeningen de komende jaren (2021-2023) zal gebeuren.

  • Transitiekalender: er is een tijdspad waarbij de Vlaamse afbakeningen en van onderuit gegroeide samenwerkingsverbanden aangepast worden aan de referentieregio’s.
  • Aandacht voor de democratische aansturing van de regiowerking: de terugkoppeling binnen het lokale bestuur.
  • Aandacht voor de grensgemeenten (ondersteuning door het Agentschap Binnenlands Bestuur)
  • Labo Regiovorming (opgenomen door de VVSG).

Het Labo Regiovorming zal, met steun van de Vlaamse overheid, van 2021 tot en met 2023 regionale samenwerking en regionaal beleid ondersteunen. Het Labo Regiovorming ondersteunt zowel regio’s als subregio’s.

Het versterken van het burgemeestersoverleg en andere regionale fora

Burgemeesters zijn de spil van regionaal beleid en regionale samenwerking, maar dit betekent natuurlijk niet dat regiowerking een zaak is van burgemeesters alleen. Naast de inbreng van vakschepenen en topambtenaren is ook de afstemming binnen elk individueel lokaal bestuur cruciaal. Hoe evolueer je van een vrijblijvend burgemeestersoverleg naar een forum voor afstemming en visievorming? Het Labo Regiovorming ondersteunt burgemeestersfora en andere (sub)regionale fora in deze evolutie. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de ondersteuning die Labo Regiovorming kan bieden? Neem dan zeker contact op.

Het begeleiden van ‘regionale doorbraken

Vaak botsten regio’s op hinderpalen op Vlaams of federaal niveau die de realisatie van ambitieuze regionale doelstellingen verhinderen, niet in het minst omdat deze doelstellingen dikwijls meerdere beleidsdomeinen overschrijden. Samen met regio’s identificeren we de mogelijke doorbraken. Samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur spreken we Vlaamse en eventuele federale overheidsinstanties aan om deze hinderpalen op te ruimen en gebruik te maken van de kansen die dynamische regio’s bieden. Een open oproep voor het indienen van doorbraakideeën volgt binnenkort. Lees hier meer over regionale doorbraken.

Het werken aan een transparanter bovenlokaal samenwerkingslandschap

Lokale besturen zien vaak door de bomen het bos niet meer als het over intergemeentelijke en regionale samenwerking. De afbakening van referentieregio’s biedt de kans te komen tot een overzichtelijker samenwerkingslandschap. Het Labo Regiovorming begeleidt regio’s en subregio’s hierin. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de ondersteuning die Labo Regiovorming kan bieden? Neem dan contact op via mail!

Praktijk informatie Regio's aan het woord

In deze praktijkenbank vind je interessante voorbeelden van regio's die al enkele stappen hebben gezet. Je kan hier inspiratie opdoen en van elkaar leren.


Lees meer
Praktijk informatie Inzichten van drie sleutelfiguren over regiovorming

We gingen langs bij drie sleutelfiguren om te weten te komen wat hun kijk is op regiovorming. In onderstaande video's geven ze hun inzichten vanuit eigen domein mee.


Lees meer

Webinar: Regionaal samenwerken, hoe doe je dat concreet?

In dit webinar kwamen enkele regio’s aan het woord waar al flink wat stappen zijn gezet. Laat je inspireren door hun verhalen.

We gingen in gesprek met Lieven Janssens (burgemeester van Vorselaar - Neteland), Saskia Verriest (algemeen directeur van Midwest), Jan Vermeulen (burgemeester van Deinze - Regio Gent) en Peter De Bruyne (directeur Igemo - Rivierenland).

Webinar: Regiovorming

Op 18 maart organiseerde de VVSG, in samenwerking met minister Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur, een webinar. Het webinar kan je hieronder herbekijken en de bijhorende presentatie kan je downloaden via deze link.

Recente kennisitems

Regionale Doorbraken 1
Kennisitem - 10-05-2021
Regionale Doorbraken
# Samenwerking & verzelfstandiging, Intergemeentelijke samenwerking, Regiovorming, Fusies, Bestuur Lees meer
De toekomst: Individueel gemeenten versterken en regionaal vraagstukken aanpakken 2
Kennisitem - 10-05-2021
De toekomst: Individueel gemeenten versterken en regionaal vraagstukken aanpakken
# Regiovorming, Bestuur Lees meer
Opinie: Regiovorming dient om maatschappelijke vraagstukken op te lossen 3
Kennisitem - 10-05-2021
Opinie: Regiovorming dient om maatschappelijke vraagstukken op te lossen
# Regiovorming, Bestuur Lees meer
Het matroesjkamodel: keurslijf of ideaal startblok voor de regio? 4
Kennisitem - 08-03-2021
Het matroesjkamodel: keurslijf of ideaal startblok voor de regio?
# Regiovorming, Bestuur Lees meer