Lokaal Sociaal Beleid in de meerjarenplanning

Volgens het Decreet Lokaal Sociaal Beleid (hoofdstuk 2) ontwikkelt het lokaal bestuur een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid. Dit gebeurt in samenwerking met lokale actoren en bevolking. Het Lokaal Sociaal Beleid krijgt een plaats in het strategische meerjarenplan van het lokale bestuur, binnen de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het Lokaal Sociaal Beleid bevat beleidsdoelstellingen gevoed door de lokale noden, verschillend in ieder lokaal bestuur. Een sterke omgevingsanalyse en van participatie van kwetsbare burgers en alle relevante lokale actoren zijn noodzakelijk.

schema meerjarenplanning.pdf

De Vlaamse overheid formuleert Vlaamse beleidsprioreiten om lokale besturen te ondersteunen een sterk Lokaal Sociaal Beleid uit te bouwen. Op basis van het Planlastendecreet zijn volgende beleidsprioriteiten naar voren geschoven voor de beleidscyclus 2020-2025. 

Meer info:

Vragen of suggesties? Mail joke.vanreppelen@vvsg.be

Recente kennisitems

Cahier: aan de slag met buurtgerichte zorg 1
Kennisitem - 10-10-2019
Cahier: aan de slag met buurtgerichte zorg
# Meerjarenplanning, Ouderen- en thuiszorg, Publieke zorg, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 08-10-2019
Geïntegreerd breed onthaal in de meerjarenplanning
# Lokaal Sociaal Beleid, Meerjarenplanning, Sociaal Huis/GBO, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Meerjarenplanning 3
Kennisitem - 08-10-2019
Meerjarenplanning
# Meerjarenplanning, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 22-05-2019
Wat is lokaal sociaal beleid?
# Armoede, Diversiteit, Gezondheidsbeleid, Meerjarenplanning, Regie, Sociaal Huis/GBO, Vermaatschappelijking, Samenleving, gezin & welzijn read.more