Kinderopvang en kinderarmoede

Jaar na jaar stijgen de kinderarmoedecijfers. In 2015 steeg het aantal kinderen dat in armoede opgroeit naar 12%, dat is 0,6% meer dan in 2014. De VVSG ziet kinderopvang als een krachtig instrument in de strijd tegen kinderarmoede, zowel in het voorkomen van kinderarmoede als in het helpen van gezinnen om uit de armoede te geraken.  

Kinderarmoede gaat steeds over kinderen die in een arm gezin opgroeien. Een armoedebeleid moet inzetten op twee sporen: een structureel beleid dat het verhogen van het gezinsinkomen als ambitie heeft en een flankerend beleid dat vooral inzet op de gevolgen van leven in armoede. Op beide niveaus kan kinderopvang een betekenis hebben.

Materiaal en instrumenten

Cahier Kinderopvang – De sociale functie van kinderopvang: zetten jullie lokaal in op het bestrijden van (kinder-) armoede? Of ben je op zoek naar hoe kinderopvang hierin een rol kan spelen? Laat je dan inspireren! Aan de hand van lokale praktijken, theoretische achtergrond, concrete handvaten en methodieken geven we in dit Cahier Kinderopvang een aanzet om lokaal aan de slag te gaan.

Het DOE-pakket 'Toegankelijke kinderopvang voor iedereen – samen aan de slag' is een hulpmiddel om het thema 'sociale functie kinderopvang' bespreekbaar te maken binnen een lokaal samenwerkingsverband (LOK, Huis van het Kind, armoede overleg, ...). Het reikt concrete methodieken en inspirerend materiaal aan om gezamenlijke reflectie te voeden en te komen tot gezamenlijke acties.

Perstekst: Ruimte voor kwetsbare gezinnen in de kinderopvang: op 28 maart 2017 organiseerde de VVSG i.s.m. de stad Leuven een persconferentie onder het motto "Kinderopvang kan socialer". In deze perstekst vind je heel wat informatie en inspirerende praktijken.