Basisbereikbaarheid is de nieuwe visie die de Vlaamse Regering naar voor heeft geschoven met betrekking tot het Openbaar Vervoer. Zo wil men evolueren van een aanbodgericht systeem (basismobiliteit) naar een vraaggestuurd systeem.  Via een goed uitgewerkt overstapmodel (via Hoppinpunten) en combimobiliteit wil men er voor zorgen dat het Openbaar Vervoer efficient en sneller wordt georganiseerd.

De vervoerregio en haar vervoerregioraad bewaakt, stuurt en evalueert de invulling van Basisbereikbaarheid. Naast de stricte invulling van Basisbereikbaarheid, zal de vervoerregio(raad) zich buigen over het algemene mobiliteitsbeleid in de regio. Zo stellen ze een uitgewerkt Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) op.

In de Zomer 2019 ging in de schoot van de VVSG het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking van start. Vanuit de positie van belangenbehartiger van de lokale besturen focussen coördinator Guido Vaganée en stafmedewerker Michiel Apers zich bij de ondersteuning van de vijftien vervoerregio’s op zes speerpunten: inspireren, faciliteren, mobiliseren, justificeren, collectioneren en coöpereren.

Daarnaast heeft het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking de afgelopen achttien maanden al vele vervoerregioraden bijgewoond, verschillende stakeholders ontmoet en meegeschreven aan regelgeving, nota’s en decreten. Bovendien behartigde het ondersteuningsplatform door hun aanwezigheid in deelprojecten, werkgroepen en taskforces van, maar niet uitsluitend, het departement mobiliteit en openbare werken, de belangen van de lokale besturen en haar reizigers.

Bij vragen, bekommernissen of opmerkingen over vervoerregiowerking of basisbereikbaarheid kan je steeds contact opnemen met de medewekers van het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking.

Uitgelicht

Beleidsinformatie Basisbereikbaarheid: steden en gemeenten klaar voor versnelling hoger # Omgeving
Lees meer

Nieuws

Agenda

Recente items

Bepaal mee het programma van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2024 1
Nieuws - 21-09-2023
Bepaal mee het programma van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2024
# Mobiliteit, Vervoerregio, Omgeving Lees meer
Breng regionale mobiliteitsplannen naar de gemeenteraad, zelfs na openbaar onderzoek 2
Nieuws - 14-09-2023
Breng regionale mobiliteitsplannen naar de gemeenteraad, zelfs na openbaar onderzoek
# Mobiliteit, Vervoerregio, Omgeving Lees meer
Nieuwe oproep pendelfonds: Meld je aan vanaf 18 september 2023 3
Nieuws - 28-08-2023
Nieuwe oproep pendelfonds: Meld je aan vanaf 18 september 2023
# Mobiliteit, Economie, Vervoerregio, Omgeving, Werken en ondernemen Lees meer
Vervoer op maat: Leidraad voor een uniforme aanbestedingsprocedure over de vervoerregio’s heen 4
Nieuws - 10-07-2023
Vervoer op maat: Leidraad voor een uniforme aanbestedingsprocedure over de vervoerregio’s heen
# Mobiliteit, Deelmobiliteit, Vervoerregio, Omgeving Lees meer