Basisbereikbaarheid is de nieuwe visie die de Vlaamse Regering naar voor heeft geschoven met betrekking tot het Openbaar Vervoer. Zo wil men evolueren van een aanbodgericht systeem (basismobiliteit) naar een vraaggestuurd systeem.  Via een goed uitgewerkt overstapmodel (via Hoppinpunten) en combimobiliteit wil men er voor zorgen dat het Openbaar Vervoer efficient en sneller wordt georganiseerd.

De vervoerregio en haar vervoerregioraad bewaakt, stuurt en evalueert de invulling van Basisbereikbaarheid. Naast de stricte invulling van Basisbereikbaarheid, zal de vervoerregio(raad) zich buigen over het algemene mobiliteitsbeleid in de regio. Zo stellen ze een uitgewerkt Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) op.

In de Zomer 2019 ging in de schoot van de VVSG het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking van start. Vanuit de positie van belangenbehartiger van de lokale besturen focussen coördinator Guido Vaganée en stafmedewerker Michiel Apers zich bij de ondersteuning van de vijftien vervoerregio’s op zes speerpunten: inspireren, faciliteren, mobiliseren, justificeren, collectioneren en coöpereren.

Daarnaast heeft het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking de afgelopen achttien maanden al vele vervoerregioraden bijgewoond, verschillende stakeholders ontmoet en meegeschreven aan regelgeving, nota’s en decreten. Bovendien behartigde het ondersteuningsplatform door hun aanwezigheid in deelprojecten, werkgroepen en taskforces van, maar niet uitsluitend, het departement mobiliteit en openbare werken, de belangen van de lokale besturen en haar reizigers.

Bij vragen, bekommernissen of opmerkingen over vervoerregiowerking of basisbereikbaarheid kan je steeds contact opnemen met de medewekers van het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking.

Uitgelicht

Beleidsinformatie Lokale besturen vragen duidelijkheid over basisbereikbaarheid vanuit een constructieve houding # Omgeving
Lees meer

Nieuws

Agenda

22 mei '23

Recente items

Request for information: Deelsystemen Vervoer op Maat (VOM) 1
Nieuws - 30-05-2023
Request for information: Deelsystemen Vervoer op Maat (VOM)
# Mobiliteit, Deelmobiliteit, Vervoerregio, Omgeving Lees meer
Regionale mobiliteitsplannen voorlopig vastgesteld? What's next? 2
Nieuws - 08-05-2023
Regionale mobiliteitsplannen voorlopig vastgesteld? What's next?
# Mobiliteit, Vervoerregio, Omgeving Lees meer
Kennisitem - 28-04-2023
Webinar: De nieuwe inrichtingsprincipes lokale wegen in de schijnwerpers
# Mobiliteit, Vervoerregio, Wegencategorisering, Omgeving Lees meer
Webinar 'Maak zelf je lokale mobiliteitscocktail met het derdebetaler-aanbod van De Lijn op maat van jouw gemeente' 4
Kennisitem - 25-04-2023
Webinar 'Maak zelf je lokale mobiliteitscocktail met het derdebetaler-aanbod van De Lijn op maat van jouw gemeente'
# Vervoerregio, Mobiliteit, Deelmobiliteit, Omgeving Lees meer