De rangorde in het college heeft eigenlijk niet zo veel belang. De rang kan wel belangrijk zijn bij de vervanging van de burgemeester als die even afwezig is (niet decretaal verhinderd) en geen vervanger aangeduid zou hebben, of ook die vervanger afwezig zou zijn. Ook wanneer de BCSD-voorzitter even afwezig is (niet decretaal verhinderd) en hij/zij geen vervanger aangeduid heeft, dan speelt de rang in het college een rol om iemand aan te duiden die bevoegd is om de taken in het OCMW van de BCSD-voorzitter even waar te nemen.

Sowieso is de burgemeester steeds de persoon met de hoogste rang in het college.

Voor alle andere schepenen wordt hun rang bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht. Was er geen ontvankelijke gezamenlijke voordracht, en was een afzonderlijke verkiezing van de schepenen nodig, dan wordt de rang bepaald door de volgorde van de stemmingen. Dat betekent ook dat wanneer de BCSD-voorzitter nog geen schepen was vooraleer hij/zij aangeduid werd tot BCSD-voorzitter en daardoor toegevoegd werd aan het college, hij/zij dan de laatste in rang zal zijn.
Opgelet: want dit geldt niet voor iemand die al schepen is en dan tot BCSD-voorzitter verkozen wordt. Die persoon behoudt de schepenrang.

Sinds 8 april 2023 kan de gemeenteraad de rangorde van de schepenen wijzigen. De raad kan dus beslissen om af te wijken van de rangorde zoals die vastgesteld werd op basis van de akte(s) van voordracht. Bijvoorbeeld kan de raad beslissen dat de toegevoegde BCSD-voorzitter een andere rang krijgt dat de laatste. Belangrijk: De burgemeester blijft altijd eerste in rang.