De nieuwe bestuursperiode staat voor de deur, met onder meer de omgevingsanalyse, eventuele administratieve beleidsvoorstellen, bestuursakkoord en meerjarenplan. Ben je op zoek bent naar betrouwbare cijfers, bronnen en voorstellen die je kunt integreren? Dan biedt de inspiratiegids lokaal mondiaal beleid in de Beleids- en Beheerscyclus de nodige ondersteuning.

De gids plaatst lokaal mondiaal beleid (LMB) in zijn bredere context en presenteert zeven overtuigende redenen voor het implementeren van LMB. Je krijgt toegang tot informatie die je kunt opnemen in diverse beleidsdocumenten, concrete praktijkvoorbeelden, en praktische methodieken en tips om je eigen visie en beleidsvoorstellen doeltreffend uit te werken. Kortom, de gids is ontworpen om je te assisteren bij het vormgeven van een doeltreffend lokaal mondiaal beleid binnen de beleids- en beheerscyclus.

Politiek actief?

Lokaal mondiaal beleid is een win voor je gemeente en de wereld. In vijf pagina's vind je argumentatie en voorstellen om mondiaal beleid op te nemen in je partijprogramma, bestuursakkoord en gesprekken.