35269031431_3e19a1a8c0_o.jpg
Provider image

Hoe maak je lokaal beleid tot een zaak van iedereen? Bekijk de inspiratiefiche, de methodieken, de praktijkverhalen, en meer.

45 methodieken voor participatie

Met een methodiekenbundel wil de VVSG lokale besturen inspireren om lokaal beleid participatief aan te pakken. We verzamelden 45 methodieken, geschreven op maat van een lokaal bestuur, die jou op weg kunnen helpen.

Lees meer

Instrumenten en publicaties

Partnerorganisaties

Praktijkverhalen

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als kapstok voor burgerparticipatie

Vlaamse steden en gemeenten zijn voorlopers in de lokale vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s). Verschillende lokale besturen gebruiken de SDG’s reeds als kapstok voor hun meerjarenplan en toetsen lokale acties en projecten er aan af. Om deze duurzame blik te verankeren in alle aspecten van je lokale beleid neem je de SDG’s idealiter ook mee in je participatie-initiatieven. Door de SDG’s als kader te gebruiken bij participatie, sensibiliseer je de burgers over het belang van deze internationale lange-termijnagenda en spreek je tegelijkertijd de expertise van je inwoners aan om samen te zoeken naar oplossingen voor de complexe uitdagingen die de Agenda 2030 wil aanpakken. Een inclusieve burgerparticipatie, die erover waakt dat iedere inwoner erbij hoort en gehoord wordt, geeft trouwens uiting aan de basiswaarde van de SDG’s: ‘Leave no one behind’.

In deze beknopte nota geven we tips over hoe je de SDG’s kan meenemen in vier verschillende vormen van burgerparticipatie.