Praktijk informatie De GBO-centrale: ondersteuning voor jouw Geïntegreerd Breed Onthaal

Een samenwerkingsverband voor Geïntegreerd Breed Onthaal realiseren en laten groeien? Reken vanaf nu op de GBO-centrale, een integraal ondersteuningspakket met begeleiding, informatie en inspiratie.

# Samenleving, gezin & welzijn
Lees meer

Wat is het Geïntegreerd Breed Onthaal?

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (kort GBO) is een samenwerkingsverband dat minstens het OCMW, het CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen omvat. Het GBO wordt gerealiseerd vanuit het Sociaal Huis, onder regie van het lokale bestuur. Het GBO kan ook in samenwerking met andere lokale besturen gerealiseerd worden.

Welke Functies?

Het Geïntegreerd Breed Onthaal biedt neutrale informatie over het aanbod van lokale sociale hulp- en dienstverlening. Het GBO zal rechten verkennen en realiseren hulpvragen verhelderen en op een neutrale wijze naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen.

Het Geïntegreerd Breed Onthaal moet

  • neutraal, bekend, herkenbaar en zichtbaar zijn voor de burger;
  • generalistisch werken met specialisaties binnen handbereik;
  • outreachend handelen naar kwetsbare doelgroepen;
  • in continuïteit in de hulp- en dienstverlening voorzien;
  • participatief en krachtgericht werken in de hulp- en dienstverlening.