Praktijk informatie Terugblik Inspiratiedag Burgerparticipatie 2022

Herbeleef de Inspiratiedag Burgerparticipatie op 13 december in Leuven.

# Bestuur
Lees meer
Praktijk informatie Labo lokale burgerparticipatie

De VVSG brengt voortrekkers samen die willen bijdragen aan de versnelling van innovatieprocessen in lokale burgerparticipatie. De focus ligt op lokale praktijken die coproductief of met een burgerinitiatief aangepakt worden.

# Bestuur
Lees meer

Online uitwisselingsplatform

We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen vooral leren van elkaar. Vandaar dat we een online uitwisselingsplatform oprichten over lokale burgerparticipatie, enkel toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen. Met dit platform willen we de kennisdeling tussen steden en gemeenten faciliteren. Je kan er terecht met praktische vragen, participatie-tools, concrete tips, participatieknopenā€¦

Meld je aan

Recente items

Oproep: doe mee aan de Athena-prijs voor lokale burgerparticipatie! 1
Nieuws - 12-06-2024
Oproep: doe mee aan de Athena-prijs voor lokale burgerparticipatie!
# Burgerparticipatie, Bestuur Lees meer
Bestuur: Burgerparticipatie onder de knie krijgen is een proces 2
Kennisitem - 01-02-2024
Bestuur: Burgerparticipatie onder de knie krijgen is een proces
# Burgerparticipatie, Samenwerking & verzelfstandiging, Bestuur Lees meer
Nieuwe planschaderegeling is sprong in het diepe 3
Nieuws - 21-12-2023
Nieuwe planschaderegeling is sprong in het diepe
# Economie, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Milieu, Wonen, Omgevingsvergunning, Water | Klimaatadaptatie, Burgerparticipatie, Detailhandel, Overlegtafels economie, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Procesmatige vraagstukken burgerinitiatieven 4
Kennisitem - 07-12-2023
Procesmatige vraagstukken burgerinitiatieven
# Burgerparticipatie, Bestuur Lees meer