Praktijk informatie Labo lokale burgerparticipatie

De VVSG brengt voortrekkers samen die willen bijdragen aan de versnelling van innovatieprocessen in lokale burgerparticipatie. De focus ligt op lokale praktijken die coproductief of met een burgerinitiatief aangepakt worden.

# Bestuur
Lees meer

Online uitwisselingsplatform

We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen vooral leren van elkaar. Vandaar dat we een online uitwisselingsplatform oprichten over lokale burgerparticipatie, enkel toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen. Met dit platform willen we de kennisdeling tussen steden en gemeenten faciliteren. Je kan er terecht met praktische vragen, participatie-tools, concrete tips, participatieknopen…

Meld je aan
Praktijk informatie Network of Laboratories for Civic Technology Co-production (NLAB4CIT)

De VVSG maakt deel uit van een Europees netwerk bestaande uit drie lokale besturen, drie kennisinstellingen. Het project experimenteert met digitale tools om publieke dienstverlening niet alleen toegankelijker te maken, maar ze ook te co-creëren ...


Lees meer

Recente items

Bevraging burgerwetenschappen in lokale besturen 1
Nieuws - 31-08-2022
Bevraging burgerwetenschappen in lokale besturen
# Innovatie en digitale transformatie, Burgerparticipatie, Bestuur Lees meer
Participatie: Labo lokale burgerparticipatie biedt inzichten 2
Kennisitem - 01-09-2022
Participatie: Labo lokale burgerparticipatie biedt inzichten
# Politiek bestuur, Burgerparticipatie, Bestuur Lees meer
Samenleven in diversiteit: cijfers op Vlaams en lokaal niveau 3
Nieuws - 26-08-2022
Samenleven in diversiteit: cijfers op Vlaams en lokaal niveau
# Burgerzaken, Ouderen- en thuiszorg, Jeugd, Burgerparticipatie, SDG's, Breed sportbeleid, Vreemdelingen, Communicatie, Kinderarmoede, Bevolking, Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn, Bestuur Lees meer
Recente ontwikkelingen in de participatieve democratie 4
Kennisitem - 17-08-2022
Recente ontwikkelingen in de participatieve democratie
# Burgerparticipatie, Bestuur Lees meer