Stuurgroep lokale politiezones

Bij de VVSG komen korpschefs van de lokale politie, secretarissen, bijzonder rekenplichtigen en beleidsmedewerkers meerdere keren per jaar samen in de stuurgroep afdeling lokale politiezones. Deze stuurgroep bestaat gedurende 15 jaar en bespreekt beleidsontwikkelingen en regelgeving die gevolgen kunnen hebben voor de werking en organisatie van lokale politiezones. De stuurgroep haalt bezorgdheden en ervaringen uit het werkveld aan, die op hun beurt kunnen zorgen voor een betere belangenbehartiging door de VVSG. Politiezones die aangesloten zijn bij de afdeling lokale politiezones van de VVSG kunnen steeds toetreden tot de stuurgroep. Sinds 2017 werkt de VVSG ook aan de uitbouw van meer ondersteuning voor de secretarissen en beleidsmedewerkers. Aansluiting bij dit lerend netwerk beleidsmedewerkers is eveneens mogelijk.